Ilveskorvenpuiston peruskorjaus alkaa

Vuosaaressa sijaitsevan Ilveskorvenpuiston peruskorjaus aloitetaan maaliskuussa. Puiston keskellä sijaitsee lampi, Kangaslampi, jonka ympärille puisto rakennettiin 1960-luvulla. Lampi kunnostetaan ennen muun puiston peruskorjausta imuruoppausmenetelmällä. Työn alkuvaiheessa poistetaan puustoa ruoppauslietteen tulevalta väliaikaiselta läjitysalueelta. Puut kaadetaan ennen lintujen pesimiskauden alkua.
Peruskorjauksen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti laadukas, toimiva ja viihtyisä kaupunkipuisto.  Kuva: Näkymä Oy
Peruskorjauksen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti laadukas, toimiva ja viihtyisä kaupunkipuisto. Kuva: Näkymä Oy

Peruskorjauksen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti laadukas, toimiva ja viihtyisä kaupunkipuisto. Puiston oleskelu- ja leikkipaikkoja uudistetaan, toimintoja monipuolistetaan ja kulkuyhteyksiä parannetaan. Puiston historiallisia arvoja kunnioitetaan ja kerrokselliset lähtökohdat huomioidaan.

Nykyisin puiston yleisilme on kulunut, ja kalustus, varustus ja osittain myös kasvillisuus ovat uudistamisen tarpeessa.

Leikkipaikka poistuu käytöstä 1. heinäkuuta

Ilveskorvenpuiston leikipaikka sekä puiston itäpuoli suljetaan 1. heinäkuuta 2024 alkaen. Leikkipaikan alueelle sijoitetaan Kangaslammen ruoppausmassa kuivumaan noin vuodeksi. 

Kangaslammen ruoppaus alkaa syksyllä 2024.

Koko kunnostusurakan arvioidaan olevan valmis syksyllä 2026.