HEVi-ohjelman Kickoff tarjosi mielenkiintoisia keskusteluja ja aitoja kohtaamisia

HEVinnovations on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatio-ohjelma. Ohjelman tavoitteena on edistää alueen innovaatiotoimintaa ja innovaatiolähtöistä yrittäjyyttä. Ohjelmaan haetaan vuosittain mukaan rahoitettavaksi hankkeita, joiden tuomat hyödyt ja vaikutukset kohdistuvat koko pääkaupunkiseutuun. Hankkeet tukevat kaupunkien välistä yhteistyötä, ja tuottavat lisäarvoa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten TKI-prosesseihin.
Pääkaupunkiseudun haastemoottori -hankkeen projektipäälliköt Anna Rantapero-Laine, Mika Lammi ja projektiasiantuntija Teemu Hokkanen. Kuva: Sinna Marjamaa
Pääkaupunkiseudun haastemoottori -hankkeen projektipäälliköt Anna Rantapero-Laine, Mika Lammi ja projektiasiantuntija Teemu Hokkanen. Kuva: Sinna Marjamaa

HEVi-ohjelmaan ensimmäisellä hakukierroksella valitut hankkeet käynnistyivät kevään 2023 aikana. Hankkeet esittäytyivät Kulttuuritehdas Korjaamolla HEVin Kickoff -tilaisuudessa, jonka aikana noin 100 osallistujaa pääsivät verkostoitumaan ja jatkamaan ideointia yhdessä. 
 
”Oli hienoa huomata, miten hanketoimijat kehittävät innoissaan omaa hankeideaansa ja solmivat yhteyksiä muihin kaupunkikehittäjiin. Kokonaisuudet ovat menneet vauhdilla eteenpäin ja seuraamme innolla, miten innovaatiot kehittyvät uusiksi ratkaisuiksi. Me HEVissä tuemme hanketoimijoita aina rahoituksen hakemisesta verkkosivujen toteuttamiseen. HEVi ei ole ainoastaan tavallinen innovaatio-ohjelma, olemme HEVi-perhe”, kertoo ohjelman projektipäällikkö Pekka Enroth Espoon kaupungilta. Ohjelmassa on mukana seitsemän hanketta ja ne linkittyvät seuraaviin HEVin kärkiteemoihin: 

  • älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut, 
  • oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut sekä 
  • yleinen ekosysteemien kehittäminen.  

Ratkaisuja vähähiilisyyden ja vihreän siirtymän tavoitteisiin

Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut -teemaan kuuluvien hankkeiden työn tuloksena syntyvät ratkaisut auttavat kaupunkeja saavuttamaan kunnianhimoisia päästövähennyksiä ja avaavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

Yksi teemaan kuuluvista hankkeista on Espoon ja Vantaan kaupunkien toteuttama Pääkaupunkiseudun haastemoottori -hanke. 
 
’’Haastemoottori on toteutuessaan ainutlaatuinen keino jäsentää ja tehdä näkyväksi kaupunkien tulevaisuuden kehityshaasteita ja osallistaa yrityksiä niiden ratkaisuun. Samalla kehitämme skaalattavan, kokeilujen avulla validoidun mallin kaupunkien haastelähtöisen yhteiskehittämisen toteuttamiseksi, Haasteet on tehty ratkaistavaksi -yhdessä’’, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anna Rantapero-Laine Espoon kaupungilta.  

Oppimista tukevia ratkaisuja 

Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut -teemaan kytkeytyvien hankkeiden tavoitteena on kehittää merkittävää koulutusteknologiaa, ja siihen linkittyvää liiketoimintaa. Suomen koulutusjärjestelmän hyvä maine, merkittävä korkeakoulusektori ja digitaalinen osaaminen luovat kehittämiselle hyvän kasvupohjan. 

Teemaan kytkeytyy hanke ”Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt”. Hankkeessa kehitetään palveluita, tuotteita ja teknologioita yhteiskäyttöön perustuviin fyysisiin sekä virtuaalisiin innovaatio- ja oppimisympäristöihin. Hankkeen toteuttajina toimivat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Aalto-yliopistokiinteistöt ja Helsingin kaupunki. Kokonaisuuteen kuuluu neljä osahanketta. 

”Hyödynnämme liikkuvaa oppimisen tilaa, joka mahdollistaa uusien teknologioiden yhteiskehittämis- ja testaustoiminnan toteuttamisen koulujen välittömässä läheisyydessä. Tila mahdollistaa myös tasa-arvoisemman pääsyn uusien teknologioiden pariin. Yritykset toimivat teknologiapilottien ja yhteiskehittämisprojektien osapuolina yhdessä kaupungin opettajien ja oppijoiden kanssa. Liikkuvaa oppimisen tilaa voivat hyödyntää myös hankkeen yliopistotoimijat osana validointi- ja tutkimustoimintaa”, kertoo Helsingin kaupungin osahankkeen projektipäällikkö Marjo Kenttälä.

Hanketoiminta ja kehittäminen jatkuu vuoden 2027 loppuun

Vuoden 2023 rahoitushakukierros järjestettiin keväällä 2023. Uusien hankkeiden myötä hankeportfolio vahvistuu osaamiskeskittymien, kokeiluympäristöjen ja uusien innovatiivisten hankintojen ja yrityspalveluiden osalta. 

HEVi-tiimi järjestää tilaisuuksia kaupunkikehittämiseen liittyen, ja tiedottaa hankkeiden kuulumisista sekä uusista rahoitushakukierroksista. Innovaatio-ohjelman ja hankkeiden matkan etenemistä voi seurata HEVin verkkosivuilla ja LinkedIn-tilillä.