Helsinki kerää havaintoja liito-oravasta

Helsingin kaupunki teettää tänäkin keväänä liito-oravan esiintymisselvityksen. Selvitystyön tueksi kerätään kuntalaishavaintoja liito-oravista.
Liito-oravan papanoita voi löytyä esimerkiksi suuren kuusen tai haavan tyveltä. Kuva: Tuomas Lahti
Liito-oravan papanoita voi löytyä esimerkiksi suuren kuusen tai haavan tyveltä. Kuva: Tuomas Lahti

Todennäköisimmin liito-oravan papanoita löytyy metsikön suurimman kuusen tai haavan alta. Tällä hetkellä tiedossa olevat liito-oravien elinpiirit Helsingissä löytyvät kaupungin karttapalvelusta. Liito-oravien papanahavaintoja kaivataan tiedossa olevien alueiden ulkopuolelta. Tunnetuilta ydinalueilta havaittuja papanoita ei tarvitse ilmoittaa.

Havainnot voi ilmoittaa näin: 
1) Tuoreita havaintoja keltaisista riisinjyvän kokoisista papanoista tai näköhavaintoja liito-oravista voi välittää ympäristöpalveluille vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen raimo.pakarinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Havaintopaikasta toivotaan karttaleikettä, apuna voi käyttää katuosoitetta tai muuta tarkkaa paikanmääritystä. Myös valokuvia voi lähettää. 

2) Havainnot voi ilmoittaa myös suoraan luonnontieteellisen keskusmuseon sivustolle.
Ilmoita havainnostasi Laji.fi-sivustolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)