Helsinki käynnistää ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen – tavoitteena keskustan elinvoiman vahvistaminen

Helsinki on käynnistämässä ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen. Suunnitelma osoittaa liikennejärjestelmän kehittämisen periaatteet ja ohjaa tulevia liikenne- ja katusuunnitelmia keskustassa. Tavoitteena on, että liikennejärjestelmä kehittyy suuntaan, joka houkuttaa ihmisiä saapumaan keskustaan ja viipymään siellä pitempään.
Helsingin keskustaa Kluuvin kaupunginosassa.  Kuva: Teina Ryynänen
Helsingin keskustaa Kluuvin kaupunginosassa. Kuva: Teina Ryynänen

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisältyy toimenpideohjelma, jossa kuvataan suunnitelman toteutuksen aikataulutus ja vaiheistus.

Suunnitelman lähtökohdiksi esitetään, että:

  • Ydinkeskustan viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden merkittävän kehittämisen mahdollistamiseksi ydinkeskustan poikittainen autoliikenne suunnitellaan tukeutuvaksi ensisijaisesti Pohjois- ja Eteläesplanadin muodostamaan pääyhteyteen. 
  • Maanalaisten pysäköintilaitosten ja huoltotunnelin saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä kehitetään määrätietoisesti palvelemaan ydinkeskustan logistisia tarpeita sekä saapumista autolla. Ensivaiheessa edistetään Hakaniemen torin pohjoispuolelta maanalaista ajoyhteyttä keskustan huoltotunneliin.
  • Paikalliskatuja kehitetään rauhallisen liikkumisen ympäristöinä, jotka tukevat niin kivijalkakorttelien elävyyttä kuin kävelyreittien jatkuvuutta. Läpiajavan autoliikenteen tulee mahdollisimman suuressa määrin ohjautua pääverkon kaduille. 

Suunnitelmalla pyritään vahvistamaan elämyksellistä keskustaa. Tavoitteena on, että yhä suuremmalle määrälle ihmisiä tarjotaan hyvät mahdollisuudet saapua keskustaan. Kaupunki haluaa myös parantaa kävelyn, oleilun ja viihtymisen olosuhteita, vähentää liikenteestä johtuvia haittoja, varmistaa keskustan toiminnallisuuden ja lisätä keskustan elinvoimaisuutta.

Ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu käynnistyy syksyllä. Valmisteluun liittyvä vuorovaikutus ajoittuu talveen 2023–2024. Suunnitelman ja siihen kuuluvan toimenpideohjelman on määrä valmistua kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi keväällä 2024.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja laatimisperiaatteita kokouksessaan 29.8.2023.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 29.8.2023 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Asia 8)