Helsinki ja Maria 01 tarjoilivat tietoa ja kannustavia roolimalleja tyttöjen startup-yrittäjyyttä tukemaan

Startup-yrityksistä ylivoimaisesti suurin osa on miesten perustamia. Muun muassa esikuvien ja tiedonsaannin vähäisyys estävät tyttöjä lähtemästä startup-yrittäjiksi. Helsingin kaupunki ja startup-yhteisö Maria 01 järjestivät opinto-ohjaajille ja lukiolaisille tapahtuman edistääkseen koulujen kautta tyttöjen ja nuorten naisten kiinnostusta startup-yrittäjyyteen.
Helsingin kaupunki ja startup-yhteisö Maria 01 järjestivät perjantaina 24.5. lähes sadalle opinto-ohjaajalle ja lukiolaiselle tapahtuman, jossa kerrottiin startup-yrittäjyydestä.  Kuva: Pia Partanen
Helsingin kaupunki ja startup-yhteisö Maria 01 järjestivät perjantaina 24.5. lähes sadalle opinto-ohjaajalle ja lukiolaiselle tapahtuman, jossa kerrottiin startup-yrittäjyydestä. Kuva: Pia Partanen

Startup-kenttä on hyvin miesvaltainen – Helsingin seudulla alle 11 prosenttia startupeista on naistiimien perustamia. Naispuolisia roolimalleja ja menestystarinoita tarvitaankin startup-alalla enemmän, jotta yhä useampi tyttö ja nainen näkisi startup-yrittäjyyden mahdollisena urapolkunaan.

Asenteet yrittäjyyteen syntyvät usein jo peruskoulun loppuun mennessä. Helsingin kaupungin yritys-, innovaatio-, matkailu- ja työllisyyspalveluista vastaava Business Helsinki selvitti syksyllä 2023, mikä estää tyttöjä hakeutumasta startup-yrittäjäksi. Tutkimuksessa nousi esiin viisi syytä, jotka estävät tyttöjä lähtemästä startup-maailmaan: naispuolisia startup-esikuvia ei ole saatavilla, koulussa tai muuallakaan ei juuri esitellä yrittäjyyttä ja erityisesti startup-yrittäjyyttä uravaihtoehtona, startup-yrittäjyys ei ole tuttu käsite, startup-yrittäjyys mielletään rankaksi työksi ja yrittäjämielikuva tai kokemukset eroavat joiltakin osin omasta identiteetistä ja toivotusta ammatti-identiteetistä.

Helsinki haluaa edistää tyttöjen kiinnostusta startupeihin

Helsingin kaupunki ja startup-yhteisö Maria 01 järjestivät perjantaina 24.5. lähes sadalle opinto-ohjaajalle ja lukiolaiselle tapahtuman, jossa kuultiin uratarinoita naispuolisilta startup-yrittäjiltä, asiantuntijoiden puheenvuoroja ja keskusteltiin siitä, millaista startup-yrittäjyys vuonna 2024 on.

– On ollut hienoa huomata, kuinka suurella palolla kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, opinto-ohjaajat ja yrittäjyyskasvattajat sekä muut kontaktoimamme saman aihepiirin parissa työskentelevät tahot ovat lähteneet ideoimaan kehitysmalleja. Ajatuksia ei jätetä keskustelun tasolle, vaan niitä viedään myös käytäntöön, niin kuin tämä tilaisuus ja Maria 01:n panos sen järjestämiseen osoittaa, yritysneuvoja Pia Partanen Helsingin kaupungilta iloitsee.

– On tärkeää, että nuoret tutustuvat yrittäjyyteen jo kouluvuosiensa aikana. Nuorten kynnystä yrittäjyyteen voi madaltaa jakamalla tietoa ja mahdollistamalla käytännön kokeiluja. Etu-Töölössä opiskelijoilla on jo pitkään ollut mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä harjoitusyritys-ohjelmissa osana opetusta. Erityisen hyvin lukioihin sopii Vuosi Yrittäjänä -ohjelma, Etu-Töölön lukion opettaja Jenni Korte sanoo.

Helsinki haluaa vahvistaa ja kehittää asemaansa yhtenä Euroopan parhaana innovaatioympäristönä, startup-keskuksena ja uusien elinkeinojen kehtona. Kaupungin strategisena tavoitteena on, että helsinkiläinen yritystoiminta kasvaa, uudistuu ja monipuolistuu. Tärkeitä painopisteitä ovat kaupungin yritysmyönteisyyden kehittäminen ja yrittäjyyden mielikuvan tukeminen. Tässä työssä myös tyttöjen ja nuorten naisten yrittäjyyden tukemisella on oma merkittävä roolinsa.