Helsinki hakee korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa Marian kasvuyrityskampuksen kaavapäätöksestä

Helsingin kaupunki on päättänyt hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa Marian kasvuyrityskampuksen laajentamista koskevaan kaavapäätökseen.
Marian kasvuyrityskampus. Kuva: Hanna Arhe

Helsingin kaupunki on päättänyt hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa Marian kasvuyrityskampuksen laajentamista koskevaan kaavapäätökseen. Entiselle Marian sairaala-alueelle on suunniteltu koko Pohjois-Euroopan mittakaavassa merkittävää startup- ja kasvuyrityskampusta, joka tarjoaisi myös kaupunkilaisille avoimia palveluita. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen kehittämiseen tähtäävän asemakaavan syyskuussa 2020, mutta Helsingin hallinto-oikeus kumosi sen tammikuun 2022 lopussa.

Kaavan tavoitteena on ollut vahvistaa jo alueen pohjoisosassa toimivaa Maria01-kasvuyrityskeskittymää laajentamalla kasvu- ja teknologiayritysten mahdollisuuksia asettautua ja toimia alueella rakentamalla korttelin eteläosaan tätä tukeva kokonaisuus. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaupunki ei ole kuitenkaan riittävästi selvittänyt vaihtoehtoa, joka ottaisi paremmin huomioon alueen eteläosan rakennetun ympäristön arvot.

Helsingin kaupunki on tutustunut hallinto-oikeuden päätökseen ja on päättänyt 25.2.2022 hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavaa koskevassa asiassa. Helsingin kaupunki on vahvasti sitoutunut kaupungin kehittämiseen ja hallinto-oikeuden kumoama Marian kampusalueen asemakaava mahdollistaisi noin 50 000 kerrosneliömetrin laajuisen uudisrakentamisen entiselle Marian sairaalan alueelle. Laajennuksen jälkeen kampuksella olisi tilaa usealle sadalle toimijalle ja noin 4 000 työntekijälle.

Uudesta rakennuskokonaisuudesta suurimman osan on suunniteltu olevan startup- ja kasvuyrityskäyttöön painottuvaa, joustavaa toimisto- ja neuvottelutilaa. Lisäksi laajennus sisältäisi majoitustiloja, ravintoloita, liike- ja palvelutiloja, hyvinvointi- ja liikuntatiloja sekä tapahtumatilaa. Kaupungin tavoitteena on ollut Marian alueen eteläosan rakentamisen aloittaminen pian asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.

Lisätiedot:
Asemakaava-alue ja valmisteluun liittyvät aineistot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)