Helsingin ulkomainoslaitteet vaihtuvat – mainoslaitteita myös kantakaupungin ulkopuolelle

Yleisten alueiden ulkomainonnan uusi sopimuskausi on alkamassa. Ulkomainoslaitteita, kuten katumainostauluja ja suurnäyttöjä, tulee jatkossa myös kantakaupungin ulkopuolelle. Uudet mainostussopimukset nostavat merkittävästi kaupungin saamia mainostuloja.
Katukuvassa näkyvät mainoslaitteet, kuten mainostaulut, vaihtuvat uusien ulkomainostussopimusten myötä.  Kuva: Helsingin kaupunkiympäristö
Katukuvassa näkyvät mainoslaitteet, kuten mainostaulut, vaihtuvat uusien ulkomainostussopimusten myötä. Kuva: Helsingin kaupunkiympäristö

Helsingin kaupungin ulkomainonnan operaattoreiksi ajalle 1.8.2023–31.3.2034 valittiin kilpailutuksen perusteella kaksi kotimaista yritystä. Keskusta-alueella katumainostauluista ja mainospilareista vastaa jatkossa Outshine Oy. Keskustan ulkopuolisilla alueilla suurnäyttömainonnasta ja katumainostauluista vastaa puolestaan Keskisuomalainen Oy. Toimijat vastaavat myös mainostilan myynnistä. Nykyinen ulkomainontasopimus Clear Channel Oy:n päättyy heinäkuun lopussa.

Uuden sopimuskauden myötä yleisillä paikoilla olevat mainoslaitteet vaihtuvat lukuun ottamatta julkisen liikenteen pysäkkejä ja kaupunkipyörien mainospaikkoja. Uusissa mainoslaitteissa voidaan käyttää myös liikkuvaa kuvaa.

Sopimukset mahdollistavat mainoslaitteiden sijoittamisen nykyistä laajemmin myös esikaupunkialueille. Mainoslaitteiden sijoittelussa otetaan huomioon liikenneturvallisuus ja kaupunkikuvalliset arvot, joista on linjattu kaupungin yleisten alueiden ulkomainonnan periaatteissa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti mainoslaitteiden hankinnasta kokouksessaan 10. toukokuuta 2023. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Sopimusten toimeenpano edellyttää vielä maankäyttösopimusta, josta päättää myöhemmin kaupunkiympäristölautakunta.

Mainoslaitteita voidaan käyttää liikenneseurannan apuna

Helsingin kaupunki saa mainoslaitteiden toimittajilta vuokraa mainoslaitteiden sijoituspaikoista ja mainospaikkojen myynnistä. Uusien sopimusten ja mainoslaitteiden lisäämisen myötä kaupunki saa sopimuskaudella merkittävästi enemmän tuloja aiempaan verrattuna.

Kaupunki saa myös omiin tarpeisiinsa veloituksetta ulkomainosaikaa vähintään 10 prosenttia kokonaisnäyttöajasta. Uusien mainoslaitteiden avulla tehdään myös anonyymiä kulkijamääräseurantaa, jota voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa.