Helsingin suunnittelemat sähköpotkulautojen pysäköintiuudistukset etenevät päätöksentekoon

Suunnitelmissa ehdotetaan, että jatkossa keskustassa ja eteläisessä kantakaupungissa vuokrattavat ns. mikroliikkumisen välineet kuten sähköpotkulaudat ja polkupyörät saisi pysäköidä vain merkityille paikoille. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee uudistuksia kokouksessaan 14. maaliskuuta.
Sähköpotkulautoja pysäköitynä keskustassa kesällä 2022. Kuva: Helsingin kaupunki
Sähköpotkulautoja pysäköitynä keskustassa kesällä 2022. Kuva: Helsingin kaupunki

Jatkossa keskustassa pysäköidä saisi vain merkityillä paikoilla

Pysäköintiuudistus toteutettaisiin alueellisilla yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen ja polkupyörien pysäyttämisen kieltävillä liikennemerkeillä. Kieltoalueen on suunniteltu kattavan Hesperian esplanadin ja Pitkänsillan eteläpuolisen alueen kantakaupungissa. Lännessä raja kulkisi Lauttasaarensillalla.

Rajoitusalue kattaa noin 4 % Helsingin pinta-alasta, mutta kesäkaudella 2022 alueelle oli pysäköitynä lähes puolet Helsingin mikroliikkumisen välineistä. Alue on myös tiiveintä kaupunkia, jossa suuri määrä lautoja on aiheuttanut ongelmia.

Suunnitelmissa ehdotetaan, että jatkossa tällä alueella vuokrattavat ns. mikroliikkumisen kulkuvälineet saisi pysäköidä vain merkityille paikoille. Kieltoalue merkittäisiin tekstillisillä liikennemerkeillä alueen rajoilla, ja pysäköintiin käytössä olevat paikat merkittäisiin erillisillä liikennemerkeillä.

250 pysäköintialuetta keskustaan

Pysäköintipaikkoja ehdotetaan aukioille, toreille ja kadunvarsiparkkipaikoille. Pysäköintialueita tulisi noin 250, joista n. 130 sijoittuisi autojen parkkiruutuihin. Pääsääntöisesti näissä kohteissa 1–2 nykyistä autopaikkaa muuttuisi mikroliikkumisen paikoiksi, ja niitä voisi tarvittaessa hyödyntää myös talvisin lumen välivarastointiin.

Pysäköintialueiden käytöstä sopimukset

Kaupunki tekee yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja vuokraavien operaattorien kanssa sopimukset merkittyjen pysäköintialueiden käytöstä, jos uudistukset hyväksytään.

Sopimuksissa määriteltäisiin mm.  kunkin operaattorin ajoneuvojen enimmäismäärä rajoitusalueella, maksut pysäköintialueiden käytöstä sekä velvoitettaisiin operaattorit luomaan sovelluksiinsa geoaidattu pysäköintialue, jossa pysäköinti olisi sallittua vain kaupungin määrittelemillä pysäköintialueilla. 

Operaattorilta perittävillä maksuilla katettaisiin pysäköintiuudistuksen kustannuksia. Uudistusta on suunniteltu yhteistyössä mikroliikkumisen operaattorien kanssa. Sopimuksettomien operaattorien toiminta rajoitusalueella muuttuu käytännössä tieliikennelain vastaiseksi, koska kyseisten lautojen tai pyörien pysäyttäminen on kiellettyä. Pysäköinninvalvonta on varautunut siirtämään pysäyttämiskieltoa rikkovia lautoja ja pyöriä ajoneuvojen siirtolakiin perustuen.

Selvä enemmistö piti kyselyssä uudistusta tarpeellisena

Asukkailta kerättiin alkuvuodesta verkkokyselyllä kommentteja uudistuksesta. Kyselyyn vastanneista selvä enemmistö piti pysäköintiuudistusta tarpeellisena, mutta autopaikkojen vähentyminen jakoi mielipiteitä.

”Tällä uudistuksella pyritään hallitsemaan pysäköinneistä aiheutuvia haittoja. Jos uudistukset päätetään toteuttaa, jalkakäytävälle pysäköiminen olisi rajoitusalueella tieliikennelain vastainen teko. Rajoitukset eivät koskisi kaupunkilaisten omia sähköpotkulautoja tai polkupyöriä”, sanoo liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen.

Kaupunki jatkaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kanssa yhteistyötä mikroliikkumisen palvelujen tehokkaamman ohjaamisen lainsäädäntömuutosten edistämiseksi. Ministeriö on pyytänyt lausuntoja 31.3. mennessä nk. arviomuistioon, jossa ehdotetaan lainsäädäntömuutoksia sähköpotkulautailuun ja mikroliikkumiseen.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee uudistuksia kokouksessaan tiistaina 14. maaliskuuta. Lautakunnan esityslista löytyy täältä

Jos lautakunta hyväksyy uudistuksen, liikennejärjestelyistä tehdään viranhaltijapäätökset ja liikennemerkkien asentaminen alkaa mahdollisimman pian.

Uudet pysäköintirajoitukset tulisivat voimaan Etu-Töölössä, Kampissa, Kluuvissa, Kruununhaassa, Katajanokalla, Kaartinkaupungissa, Ullanlinnassa, Kaivopuistossa, Eirassa, Punavuoressa, Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa. Kuva: Helsingin kaupunki
Suunniteltu rajoitusalue, jossa yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja ja muita mikroliikkumisen välineitä saisi pysäköidä vain merkityille pysäköintipaikoille. Kuva: Helsingin kaupunki