Helsingin luonnontiedelukion tilojen rakentaminen käynnistyy Kumpulassa

Helsingin luonnontiedelukio siirtyy syksyllä 2023 Käpylästä yliopistokampukselle Kumpulaan.
Kuva: Arkkitehdin näkemys uudesta lukiorakennuksesta, Arkkitehdit AFKS, SRV

Helsingin luonnontiedelukion uusien tilojen rakentaminen käynnistyy ensi viikolla Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Noin 900 oppilaan lukiorakennus on tarkoitus ottaa käyttöön syyslukukaudella 2023. Uudet tilat mahdollistavat lukion ja yliopiston hyvän yhteistyön ja tilojen yhteiskäyttöä.

Kaupunki ei itse rakennuta tiloja

SRV ja Helsingin Yliopistokiinteistöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kumpulan luonnontiedelukion uudisrakennuksen toteuttamisesta. Helsingin kaupunki vuokraa tilat Helsingin Yliopistokiinteistöiltä luonnontiedelukion käyttöön. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 22 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on rakentaa turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö 900 opiskelijan käyttöön.

Viisikerroksisen uudisrakennus toteutetaan puurakenteisena ja rakennus on kooltaan noin 5400 bruttoneliömetriä.

Lukion uuden rakennuksen osoite on Pietari Kalmin katu 5. Työmaan etenemistä voi seurata verkossa osoitteessa https://www.srv.fi/tyomaat/2869-helsingin-luonnontiedelukio/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) .

Työmaa käynnistyy maanantaina – vaikuttaa alueen pysäköintiin

Perjantaina 11.6. työmaa aidataan. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät 14.6.2021 alkaen muun muassa maanrakennustöillä.

Työt pyritään tekemään niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Työmaasta tulee aina kuitenkin jossain määrin ääntä, pölyä ja tärinää. Työmaa vaikuttaa myös alueen pysäköintijärjestelyihin.

Lisää tietoja:

Kuva: Arkkitehdin näkemys uudesta lukiorakennuksesta, Arkkitehdit AFKS, SRV