Helsingin kaupungin vuoden 2022 opinnäytetyöpalkinnot haussa

Helsingin kaupunki jakaa opinnäytetyöpalkintoja Helsinki-aiheisen lukuvuonna 2021–2022 valmistuneen maisteritutkinnon tai vastaavan opinnäytteen tekijälle.
Opiskelija tietokoneen äärellä. Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin kaupunki jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erityisen hyvän Helsinki-aiheisen opinnäytteen tekijälle. Palkinto voidaan myöntää Helsinki-aiheisen lukuvuonna 2021–2022 valmistuneen maisteritutkinnon tai vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon (tyypillisesti ns. pro gradu tai diplomityö) opinnäytteen tekijälle. Aiheeseen tai tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ole. Kaupunki pyrkii palkitsemaan opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta.

Jaettava kokonaissumma on 4000 euroa ja saajia on ollut vuosittain 4–10. Palkinnot jaetaan joulukuussa.

Korkeakoulujen tiedekunnat ja laitokset voivat nyt tehdä ehdotuksensa palkittaviksi töiksi. Ehdotuksen liitteeksi tarvitaan:

• kuvailulehti (yhteenveto)
• linkki sähköiseen julkaisuun, jos sellainen löytyy
• tieto arvosanasta ja opinnäytettä koskevat arviot
• tekijän yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite)
• työn ohjaajan nimi.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan 14.10.2022 kello 23.59 mennessä osoitteeseen:

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Opinnäytepalkinnot
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

tai sähköpostitse osoitteeseen: helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Palkinnot jaetaan joulukuussa.

Tiedusteluihin vastaavat tutkimuspäällikkö Katja Vilkama 09 31078396 ja suunnittelusihteeri Karoliina Lauriala 09 31037542, sähköpostilla: etunimi.sukunimi(at)hel.fi.