Helsingin kaupungin kaupunkitietopalveluiden päälliköksi valittu Heikki Pursiainen

Helsingin kaupunki on valinnut kaupunkitietopalveluiden päälliköksi valtiotieteiden tohtori Heikki Pursiaisen. Hän tulee johtamaan kaupunkitietopalvelut-yksikköä sekä vastaamaan kaupungin tiedolla johtamisen kyvykkyyksiin ja toimintatapaan liittyvästä muutosjohtamisesta. Pursiainen aloittaa tehtävässä 1. elokuuta.
Helsingin kaupunki on valinnut kaupunkitietopalveluiden päälliköksi valtiotieteiden tohtori Heikki Pursiaisen. Kuva: Mikko Mäntyniemi
Helsingin kaupunki on valinnut kaupunkitietopalveluiden päälliköksi valtiotieteiden tohtori Heikki Pursiaisen. Kuva: Mikko Mäntyniemi

Kaupunkitietopalvelut-yksikön tehtävä on tuottaa tutkimusta, selvityksiä, analyysejä ja vaikutusten arviointia Helsingin kaupungin strategiaan, toimintaympäristöön, toimintaan ja päätöksentekoon liittyen. Yksikkö vastaa osaltaan kaupunkiyhteisten data-, tilasto- ja tutkimusaineistojen käytettävyydestä, sekä suunnittelee ja toimeenpanee yhdessä toimialojen kanssa kaupunkiyhteistä tiedolla johtamista parantavia uudistuksia ja hankkeita.

Kaupunkitietopalveluiden henkilöstö koostuu yli 40 asiantuntijasta. Päällikön vastuulla tulee olemaan merkittäviä tavoitteita yksikön toiminnan, yhteistyömallin ja viestinnän uudistamiseksi, mikä tarkoittaa, että tehtävään liittyy myös huomattava muutoksen läpiviemisen tarve, niin henkilöstön kuin muiden sidosryhmien suuntaan.

– Helsingin toimintaympäristöön liittyy suuria muutoksia julkishallinnon rakenneuudistuksista työvoiman saatavuuspulaan ja ilmastokriisiin. Olen iloinen saadessamme Heikin osaamisen ja kokemuksen tietoon ja tutkimukseen pohjautuvasta toimenpiteiden ja päätösten vaikutusten arvioinnista käyttöömme, strategiajohtaja Markus Kühn kaupunginkansliasta sanoo. 

Kattavaa osaamista yhteiskunnallisesta ja taloustieteellisestä tutkimuksesta 

Pursiainen on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2005 pääaineenaan taloustiede. Hän on työskennellyt vuodesta 2022 konsulttitoimiston pääekonomistina. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. 

Pursiaisella on niin akateemisesta maailmasta kuin yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin puolelta hankittua kattavaa osaamista paitsi yhteiskunnallisesta ja taloustieteellisestä tutkimuksesta, myös monipuolisesta sisällöntuotannosta eri medioihin, julkisesta esiintymisestä ja liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta.