Helsingin kansainvälinen maine kehittyy, mutta vielä jäljessä verrokkikaupungeista

Helsingin kaupunki ja sen markkinointiyhtiö Helsinki Marketing selvittivät analyysillä Helsingin kansainvälistä mainetta. Analyysistä ilmeni muun muassa, että H
Helsingin keskustaa kuvattuna mereltä

Lontoossa toimiva The Business of Cities -tutkimusyhtiö selvitti Helsingin kansainvälistä mainetta kesällä ja syksyllä 2020. Aineisto koostui muun muassa kansainvälisistä vertailuista, sosiaalisen median sisällöistä sekä kansainvälisen median mediaosumista. Analyysissa tarkasteltiin aikaväliä 2015-20.

Analyysi kiinnittää huomiota siihen, että Helsinki on todellisuudessa parempi, kuin sen mielikuva maailmalla. Kaupunki pärjää paremmin objektiivisiin mittareihin, kuten ilmanlaatu ja verkkoyhteyksien nopeus, kuin subjektiivisiin mielikuvamittareihin perustuvissa vertailuissa.

Analyysin tuloksista kävi ilmi, että maailmalla on tultu yhä tietoisemmaksi, mitkä piirteet erilaistavat ja määrittävät Helsinkiä. Helsinkiin liitetään myös vähemmän negatiivisia määreitä, kuten kalleus tai maahanmuuttoon liittyvät haasteet, kuin muihin pohjoismaisiin verrokkikaupunkeihin.

Helsingin saama näkyvyys globaalissa mediassa on kasvanut voimakkaasti viiden vuoden aikana, mutta on edelleen jälkijunassa moniin verrokkikaupunkeihin, kuten Tukholmaan ja Kööpenhaminaan, verrattuna. Samaan aikaan Helsingillä on myös vähemmän näkyviä puolestapuhujina.

Helsinki tunnetaan erityisesti hyvästä elämänlaadusta, innovaatioista ja kestävästä kehityksestä. Kaupunki saa paljon myönteistä palautetta myös kompaktiudesta, turvallisuudesta sekä siitä, miten helppo Helsingissä on siirtyä kävelemällä paikasta toiseen. Sen sijaan kaupunkikuvaa tai kaupungin nähtävyyksiä ja kaupunginosia ei tunneta. Myöskään kulttuuri, luovuus, viihde tai hauskuus eivät ole sellaisia määreitä, joita vahvasti liitettäisiin Helsinkiin. Helsinki saa hyviä arvioita heiltä, jotka tuntevat kaupungin hyvin, mutta maine on heikompi niiden keskuudessa, jotka eivät Helsinkiä omakohtaisesti tunne.

– Tämä tutkimus antaa hyvän pohjan Helsingille ponnistaa eteenpäin kansainvälisen maineen rakentamisessa. Tulokset kertovat, että tuote on kunnossa, mutta tarvitsemme lisää tunnettuutta. On panostettava siihen, että Helsinki herättää myös vahvoja tunteita. Sen kautta saadaan kansainväliset kohderyhmät valitsemaan juuri Helsinki, sanoo brändiyksikön päällikkö Sanna Forsström Helsingin kaupungilta.

Analyysi toimii työkaluna Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja maineen edistämistyössä. Pärjätäkseen tässä työssä entistä paremmin Helsinki myös uudelleenorganisoi kansainvälisiä toimintojaan ensi keväänä. Helsinki Business Hubin, Helsinki Marketingin ja Helsinki Abroadin toiminnot yhdistävän uuden yhtiön tavoitteena on parantaa Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja houkutella entistä enemmän ulkomaisia vierailijoita, yrityksiä, investointeja ja osaamista Helsinkiin. 

Lisätietoja:

Kansainvälisen maineen analyysi (pdf)