Hanasaaren Energiakorttelin asemakaava etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14. elokuuta esittää kaupunginvaltuustolle Sörnäisten Hanasaaren Energiakorttelin asemakaavan hyväksymistä.
Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan asemakaavan muutoksen Hanasaareen voimalaitoksen vieressä sijaitsevaan Energiakortteliin. Kuva: Paavo Jantunen
Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan asemakaavan muutoksen Hanasaareen voimalaitoksen vieressä sijaitsevaan Energiakortteliin. Kuva: Paavo Jantunen

Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa Sörnäisten rantatien varressa, Hanasaaren voimalaitoksen vieressä sijaitsevan korttelin käytön energiantuotantoon sekä sähkön ja lämmön siirtoon Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Energiantuotantomuodot kehittyvät vaiheittain ja asemakaavassa varaudutaan tuleviin tarpeisiin joustavasti. Ensimmäisessä vaiheessa asemakaava mahdollistaa alueen nykyisten toimintojen, kuten huippu- ja varalämpökeskuksen tuotannon jatkumisen. Tulevaisuudessa alueella voidaan toteuttaa erilaisia sähkön ja lämmön varastointiin liittyviä ratkaisuja, jotka tukevat lämmöntuotannon sähköistymistä.

Lopullisen päätöksen asemakaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

Lauttasaaren Katajaharjuun esitetään asemakaavan muutosta

Kaupunginhallituksesta etenee valtuuston käsittelyyn myös asemakaavan muutos Lauttasaaressa, joka koskee neljää tonttia Lauttasaaren Katajaharjuntien ja Luoteisväylän risteyksessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa neljän uuden asuinkerrostalon rakentamisen. Tonteilla olevat nykyiset rakennukset puretaan. Asukasmäärän lisäys on noin 130 asukasta.
 
Kaupunginhallituksesta etenee valtuustoon myös hallintosäännön muutos, jolla toteutetaan nuorten aloitteiden käsittelyn uudistus, sekä valtuutettujen aloitteita. Kaikki kaupunginhallituksen päätökset löytyvät päätöstiedotteesta, joka julkaistaan Kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)