Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 27.1.2015 klo 15.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Asemakaavaosasto

1

Munkkiniemi,  Lapinmäentie 1 (ns. Pohjola-talo) asemakaavan muutosperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

Vastaehdotus
Soininvaara Osmo + Silfverberg Outi
Samalla kaupunkisuunnittelulautakunta kehottaa kaavan jatkokehittelyssä ottamaan huomioon ne periaatteet, joita on esitetty käsittelyssä olevassa luonnoksessa yleiskaavaksi.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus
JAA: Andersson Hennariikka, Loukoila Eija, Lovén Jape, Niiranen Matti, Packalén Tom, Rautava Risto, Välimäki Heta
EI: Silfverberg Outi, Soininvaara Osmo

Äänin 7-2 lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Lapinmäentie 1, ns. Pohjola-talo, asemakaavan muutosperiaatteet

4

Rakennushistoriaselvitys ja arkkitehtuurianalyysi

5

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

6

Vuorovaikutusraportti 20.1.2015 ja keskustelutilaisuuden 12.2.2014 muistio

7

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

8

Mielipidekirjeet

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Myllypuron Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8 alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12327) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12327 kartta, päivätty 27.1.2015

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12327 selostus, päivätty 27.1.2015

5

Asemakaavan muutosehdotuksen havainnekuva, 27.1.2015

6

Valmisteluaineiston havainnekuva

7

Tilastotiedot

8

Vuorovaikutusraportti 27.1.2015 ja keskustelutilaisuuden 22.1.2014 muistio

9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22 alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12328) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12328 kartta, päivätty 27.1.2015

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12328 selostus, päivätty 27.1.2015

5

Asemakaavan muutosehdotuksen havainnekuva, 27.1.2015

6

Valmisteluaineiston havainnekuva

7

Tilastotiedot

8

Vuorovaikutusraportti 27.1.2015 ja keskustelutilaisuuden 22.1.2014 muistio

9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muutokseksi (nro 12333) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12333 kartta, päivätty 27.1.2015

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12333 selostus, päivätty 27.1.2015

5

Havainnekuva 27.1.2015

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 27.1.2015 ja keskustelutilaisuuden 30.9.2014 muistio

9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Pasilan keskustakorttelin liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6395-7

3

Piirustus 6350-7

4

Kslk-päätös 19.8.2014

5

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Pasilansillan liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6398-34

3

Pasilansillan liikennesuunnitelma päätös ja esitys 11.2.2014

4

Piirustus 6277-34

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2012 ja 2013 (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Liikenneonnettomuudet Helsingissä vuosina 2012 ja 2013

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kahden kokouksen peruuttaminen (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ehdotuksesta Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2021 (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Asemakaavaosasto

5

Vuosaaren Rastilanraitin katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12232) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutoksen nro 12232 kartta, päivätty 27.1.2015

4

Asemakaavan muutoksen nro 12232 selostus, päivätty 27.1.2015

5

Tilastotiedot

6

Vuorovaikutusraportti 27.1.2015

7

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Poikkeamishakemus (Lauttasaari, Kaskisaari, Saarihuhdantie 1b) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Alustavat suunnitelmat

2

Ympäristökartta

3

Asemakaava

4

Esittelymateriaali

5

Muistutukset

 

Virastopäällikkö/Ksv

4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 27.01.2015

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi