Helsingin kaupunki

 

 

 

Ympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 30.9.2014 klo 16.15

Kokouspaikka: Viikinkaari 2a, kokoushuone Fastholma

Ympäristöjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2014.pdf

2

Taksan maksutaulukko 2014.pdf

 

Ympäristönsuojeluosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitosten ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn päätös 11.9.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitosten toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta. pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

HEL 2014-010748 ESAVIn ympäristölupapäätös 4.9.214.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Tmi Osa-Tattiksen autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn päätös 29.8.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös As Oy Isonniitynlaakson hakemuksesta muuttaa Pasilan kaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan lupamääräystä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn päätös 29.8.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian Hanasaari B-voimalaitoksen ympäristölupapäätöksen tarkistamishakemuksen täydennyksestä pdf html

 

Käsittely

- Esityksen muutos
Kippo-Edlund Päivi
Kappaleen 3 1. lauseesen seuraava muutos: piste korvataan pilkulla ja sen jälkeen lisäys "kunnes Kruunuvuorenrannan joukkoliikenteen siltayhteys suunnitelmien mukaisesti valmistuu".

Päätös
Muutetun ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö 15.7.2014

2

ympäristölupahakemus Hanasaari B

3

ympäristölupahakemuksen liiteluettelo Hanasaari B

4

voimassa olevat luvat Hanasaari B

5

alueen kaavoitustilanne Hanasaari B

6

yleiskuvaus toiminnasta Hanasaari B

7

sijainti, ympäristö, naapurit Hanasaari B

8

vaikutukset ympäristöön Hanasaari B

9

vaikutukset prosesseihin ja tuotantoon Hanasaari B

10

vaikutukset raaka-aineisiin ja kemikaaleihin Hanasaari B

11

vaikutukset päästöihin Hanasaari B

12

vaikutukset meluun Hanasaari B

13

vaikutukset jätteisiin ja sivutuotteisiin Hanasaari B

14

vaikutukset riskeihin Hanasaari B

15

BAT Hanasaari B

16

muut tiedot Hanasaari B

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle pellettien polttokokeilusta Helsingin Energian Hanasaaren B-voimalaitoksessa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Koetoimintailmoituksen saatekirje

2

Koetoimintailmoitus pelletin polttokokeista Hanasaaressa 2014-2015

3

Pellettijärjestelmän päivitetty vaaranarviointi

4

Liite 1 - PI-kaavio (päivitetty)

5

Liite 2 - Asemapiirustus

6

Liite 3 - Pelletinpolton koelaitteiston riskikartoitus-taulukko

7

Liite 4 - Layout

 

8

Vantaanjoen yhteistarkkailu; vedenlaatu vuosina 2011-2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vantaanjoen vedenlaadun yhteistarkkailu 2011-2013

 

9

Vantaanjoen jätevesipuhdistamoiden toiminta vuonna 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Riihimäki jvp 2013 liitteineen

2

Hyvinkää Kalteva jvp vuosiyhteenveto 2013 liitteineen

3

Kaukas jvp vuosiyhteenveto 2013

4

Nurmijärvi kk jvp 2013 liitteineen

5

Vuosiraportti Klaukkala jvp 2013 liitteineen

6

Rinnekoti-Säätiö jvp vuosiyhteenveto 2013

 

10

Luoteis-Helsingin liito-oravaselvitys 2014 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

11

Ympäristölautakunnan lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle liikuntaviraston hakemuksesta ruopata venesatamia pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

HEL 2014-004790 Liitteet 8.9.2014 lausuntopyyntöön

 

12

Lausunto aluehallintovirastolle Morenia Oy:n merikiviainesten ottamisen aloittamisesta Itä−Tontun ja Soratontun alueelta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Morenia Oy jatkohakemusasiakirjat

 

13

Ympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin vesihuollon toiminta-alueesta 2015 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Liite 1. Helsingin vesihuollon toiminta-alue 2015

2

Liite 2. HSY hallituksen päätös 13.6.2014 (72 §)

3

Liite 3. Raportti HSYn vesihuollon toiminta-alueen laadinnasta

 

Ympäristöterveysosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Sosiaali- ja terveysministeriön uudet uimavesiä koskevat asetukset pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Elintarviketurvallisuusosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Puheenjohtaja

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristöjohtaja

4

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 30.09.2014

Tiina Fiskaali, ympäristölakimies

puhelin +358 9 310 32082

tiina.fiskaali(a)hel.fi

 

Jussi Karmala, tiedottaja

puhelin +358 9 310 32024

jussi.karmala@hel.fi