Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 4.10.2016 klo 16.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Asemakaavaosasto

1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Huopalahden aseman ja ympäristön tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12392) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus:
Särelä Mikko

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12392 kartta, päivätty 15.3.2016, muutettu 4.10.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12392 selostus päivätty 15.3.2016, muutettu 4.10.2016

5

Havainnekuva, 4.10.2016

6

Tehdyt muutokset 4.10.2016

7

Tilastotiedot 4.10.2016

8

Vuorovaikutusraportti 15.3.2016, täydennetty 4.10.2016

9

Muistutukset

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Huopalahden aseman ympäristön liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus:
Särelä Mikko

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6623-1

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 11040) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus:
Moisio Elina

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11040 kartta, päivätty 4.12.2001, muutettu 4.10.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11040 selostus, päivätty 4.12.2001, muutettu 22.3.2016 ja 4.10.2016

5

Havainnekuva, 8.3.2016

6

Tehdyt muutokset 4.10.2016

7

Vuorovaikutusraportti 4.12.2001, täydennetty 4.10.2016

8

Muistutukset

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

2

Lohiapajanlahden ympäristön liikennesuunnitelma (b-asia) pdf html

 

Pöydälle
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus:
Moisio Elina

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6615-1

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

3

Garden Helsinki arkkitehtuurikutsukilpailun kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen


Lautakunta hyväksyi yksimielisesti seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus
Rautava Risto + Särelä Mikko

Kohta 2 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Kaupunkitilallisesti Töölön kaupunkirakenteeseen ja Keskuspuistoon kiinteästi liittyvien rakennusten mittakaava ja korkeus tulee suunnitella niin, että avoimien pallokenttien korostamaa Olympiastadionin ja tornin kaupunkitilaa hallitseva asema säilyy voimakkaana. Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen sijainti osana Keskuspuistoa.

Vastaehdotus
Särelä Mikko + Moisio Elina

Lisätään kappale:
"Nordenskiöldinkadun varresta tulee suunnitella korkeatasoista urbaania ympäristöä, kiinnittäen erityistä huomiota jalkakäytävään ja sille aukeaviiin tiloihin. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on ensisijaisesti osoitettava liike- tai muuksi toimitilaksi."

Vastaehdotus
Lovén Jape + Hyttinen Nuutti

Kohta(7)korjataan muotoon:
Nordenskiöldinkadun, Pohjoisen Stadiontien ja Urheilukadun katualueiden leveydet on säilytettävä vähintään nykyisinä tai hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisina. Erityisesti Pohjoisen Stadiontien kautta kulkevan huoltoliikenteen väylän tulee mahdollistaa myös raskas huoltoliikenne. Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon (kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012) sekä yleiskaavaehdotukseen sisältyvän baanaverkon mukaiset yhteystarpeet ja tilavaraukset tulee huomioida.


Lisäksi seuraavasta vastaehdotuksesta äänestettiin

Vastaehdotus
Rautava Risto + Berner Michael
Kohta 8 poistetaan viimeinen virke:
Avoramppien sijoittaminen katualueelle tai maastoon ei ole sallittu.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Rautava Risto
JAA: 5, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina, Särelä Mikko, Välimäki Heta
EI: Berner Michael, Hyttinen Nuutti, Niiranen Matti, Rautava Risto

Äänin 5-4 esittelijän esitys jäi tältä osin voimaan

Liitteet

1

Suunnittelualuevarauspäätös (Khs 27.6.2016)

2

Suunnittelualuevarauspäätöksen kartta (Khs 27.6.2016)

3

Ilmakuva kilpailualueesta

4

Kilpailualue kaupunkirakenteessa

5

Eläintarhan maankäytön periaatteet (liite 2, Kslk 13.5.2014)

6

Liikenteelliset lähtökohdat

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma -raportin luonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma -raportin (VISTRA II) luonnos 21.9.2016

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Munkkiniemen (Lokkalantie 14) tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12396) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12396 kartta, päivätty 5.4.2016, muutettu 4.10.2016

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12396 selostus, päivätty 5.4.2016, täydennetty 4.10.2016

5

Tehdyt muutokset

6

Vuorovaikutusraportti 5.4.2016, täydennetty 4.10.2016

7

Muistutus

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä (Ullanlinna, Neitsytpolku 4) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

2

Oikaisuvaatimuksen perustelut

3

Oikaisuvaatimuksen liite

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle rakennuskiellon pidentämiseksi eräillä Haagan alueilla (nro 12426) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12426/4.10.2016

 

8

Poikkeamishakemus (Katajanokka, Vyökatu 4, Kauppiaankatu 12) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus
Rautava Risto

Liitteet

1

Hakemus

2

Alustavat suunnitelmat

3

Ympäristökartta

4

Asemakaavaote

5

Muu selventävä aineisto

6

Kirje

7

Hakijan vastine kirjeeseen

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Helsingissä 04.10.2016

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi