Helsingin kaupunki

Esityslista

30/2016

1 (1)

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

 

 

Lsp/2

 

4.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.03.2016 § 106

HEL 2016-001275 T 08 00 00

Hankenumero 0929_2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6544-1 mukaisen Lohiapajanlahden ympäristön alustavan liikennesuunnitelman.

15.03.2016 Pöydälle

08.03.2016 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

taina.toivanen(a)hel.fi