Helsingin kaupunki

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 29.4.2014 klo 16.15

Kokouspaikka: Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Virastopäällikkö

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita jäsenet Markku Vuorisen (varalla Gunvor Brettschneiderin) ja Miikka Merikannon (varalla Joonas Leppäsen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Muuten esityksen mukaan, mutta lautakunta päätti, ettei se pidä kokousta tiistaina 6.5.2014.

 

4

Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten palveluiden seurantaraportti pdf html

 

Päätös
Esittelijä täydensi esitystään niin, että päätökseen lisätään seuraava kappale:"Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että ruotsinkielisten palvelujen tilannetta seurataan jatkossa vuosittain toimintakertomusten yhteydessä."

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi lisäksi äänin 9 - 3 jäsen Joonas Leppäsen vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään, että  "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että palveluverkkoselvityksen yhteydessä lautakunnalle tuodaan esitys ruotsinkielisen vammaispalvelun ja lastensuojelun sijoittamisesta lähemmäksi keskustaa siten, että ruotsinkielisen väestön sijoittuminen sekä ruotsinkielisen väestön palvelutarpeet otetaan huomioon."

Lautakunta hyväksyi lisäksi äänin 10 - 3 Gunvor Brettschneiderin tekemän vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään, että "sosiaali- ja terveyslautakuntaan tuodaan vuoden 2015 alussa seurantaraportti ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen tilanteesta asiakasryhmittäin. Raportissa tulee ilmetä myös asiakas- ja henkilöstönäkökulma".

Käsittely

Esityksen muutos
Esittelijä muutti esitystään niin, että päätösehdotukseen lisätään seuraava toinen kappale: "Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että ruotsinkielisten palvelujen tilannetta seurataan jatkossa vuosittain toimintakertomusten yhteydessä."

Vastaehdotus 1
Jäsen Joonas Leppänen teki jäsen Gunvor Brettschneiderin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään seuraava kappale: "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että palveluverkkoselvityksen yhteydessä lautakunnalle tuodaan esitys ruotsinkielisen vammaispalvelun ja lastensuojelun sijoittamisesta lähemmäksi keskustaa siten, että ruotsinkielisen väestön sijoittuminen sekä ruotsinkielisen väestön palvelutarpeet otetaan huomioon."

Jäsen Leppäsen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3.

Vastaehdotus 2
Jäsen Gunvor Brettschneider teki jäsen Joonas Leppäsen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisätään, että "sosiaali- ja terveyslautakuntaan tuodaan vuoden 2015 alussa seurantaraportti ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen tilanteesta asiakasryhmittäin. Raportissa tulee ilmetä myös asiakas- ja henkilöstönäkökulma".

Jäsen Gunvor Brettschneiderin vastaesitys voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 3.

Äänestys 1
JAA-ehdotus: Esittelijän muutettu esitys
EI-ehdotus: Jäsen Gunvor Brettschneiderin vastaesitys
JAA: 3, EI: 9, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Asko-Seljavaara Sirpa, Muurinen Seija, Nurmela Tuomas
EI: Brettschneider Gunvor, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Merikanto Miikka, Nordström Laura, Tasmuth Tiina, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas
Tyhjiä: Anttila Maija

Äänestys 2
JAA-ehdotus: Esittelijän muutettu esitys
EI-ehdotus: Jäsen Joonas Leppäsen vastaehdotus
JAA: 3, EI: 10, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Asko-Seljavaara Sirpa, Muurinen Seija, Nurmela Tuomas
EI: Anttila Maija, Brettschneider Gunvor, Hursti Rene, Leppänen Joonas, Malinen Jouko, Merikanto Miikka, Nordström Laura, Tasmuth Tiina, Tuominen Hannu, Tuure Tuomas

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten palveluiden seurantaraportti 1/2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen pdf html

 

Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.

Liitteet

1

Liite 1 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 4.12.2001 577§ sekä esityslistalta Helsingin matkojen yhdistely- ja kuljetuspalvelujen kriteerit

2

Liite 2 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21.6.2005

3

Liite 3 Ote sosiaalilautakunnan kokouksen 21.6.2005 404 § liitteestä 

 

6

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen pdf html

 

Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.

Liitteet

1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 26.10.2010 § 423

 

7

Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen pdf html

 

Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.

Liitteet

1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 13.2.2007.

 

8

Seulontamammografiatutkimusten kilpailutus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tarjouspyyntö (H019-14, HEL2014-002513)

2

Palvelukuvaus (H019-14, HEL2014-002513)

3

Sopimusluonnos (H019-14, HEL2014-002513)

 

9

Helsingin matkapalvelun liikennöinnin kilpailutusta koskeva hankintaoikaisu pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

oikaisuvaatimus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

 

Päätös
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 25 k.

 

11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 29.04.2014

Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö

puhelin 310 42240

jaana.juutilainen-saari@hel.fi