Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/4

 

29.4.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.04.2014 § 160

HEL 2014-004092 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.04.2014 Pöydälle

Ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori Säde Pitkänen oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä.

Pöydällepanoehdotus:
Gunvor Brettschneider: Ehdotan että asia jää pöydälle.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Säde Pitkänen, ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori, puhelin: 310 47380

sade.pitkanen(a)hel.fi