Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/11

 

29.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten alla mainittuina päivinä tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Osastopäällikkö 9/25.4.2014

17 § Lastensuojelun asiakirjojen luovuttaminen, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Terveys- ja päihdepalvelut

Osastopäällikkö 18/17.4.2014

29 § Suun terveydenhuollon hammashoitoloiden kesäsulut 2014

30 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen yksikön Villa Sturen henkilökunnan koulutuspäivä 2.6.2014

31 § Psykiatria- ja päihdepalvelujen sulkemiset ja toiminnan tilapäiset supistamiset kesällä 2014

Osastopäällikkö 19/23.4.2014

32 § Vaatimus asiakasmaksusta vapauttamisesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Talous- ja tukipalvelut

Osastopäällikkö 25/22.4.2014

173 § Vahingonkorvausvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

174 § Vahingonkorvausvaatimus koskien hukkaan mennyttä lääkettä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

175 § Vahingonkorvausvaatimus kotisairaanhoidon toiminnasta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

176 § Vahingonkorvausvaatimus asiakkaalle tilatuista vaipoista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

177 § Vahingonkorvausvaatimus lääkkeestä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

178 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan collegehousujen katomaista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

179 § Hammashoidon asiakasmaksun palautusvaatimus, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

180 § Vahingonkorvausvaatimus asiakkaan kadonneesta avaimesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

181 § Vahingonkorvausvaatimus rokotteesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

182 § Vahingonkorvausvaatimus virheellisestä menettelystä asiakkaan lääkkeiden annosjakelun yhteydessä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

183 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista rahoista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Osastopäällikkö 27/25.4.2014

185 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneista silmälaseista, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

186 § Vahingonkorvausvaatimus koskien asiakkaan ulosteella likaantuneita vaatteita, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

187 § Vahingonkorvausvaatimus koskien potilaan rintaliivejä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

188 § Vahingonkorvausvaatimus koskien potilaan alahammasproteesin katoamista Marian sairaalassa, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

189 § Vahingonkorvausvaatimus kotihoidon kadottamasta avaimesta ja lukkojen uudelleensarjoituksesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

190 § Vahingonkorvausvaatimus kadonneesta kukkakoristeesta, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

191 § Vahingonkorvausvaatimus lääkkeistä, Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 kohta

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastopäällikkö 7/17.4.2014

19 § Puheentunnistustoiminnallisuuden tilaaminen suun terveydenhuollon Effica-sovellukseen

20 § Pegasos potilastietojärjestelmän käytön laajennus SKH-osaston palvelualueiden lääkäritoiminnassa

21 § Atk-tuen toiminnanohjauksen laajennus liittyen HEL-keskuspalvelusopimukseen 2004 0219-A

Pöytäkirjanote ao. viranhaltijoille.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566