Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/9

 

29.4.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätettävä tässä kokouksessa

9

Helsingin matkapalvelun liikennöinnin kilpailutusta koskeva hankintaoikaisu

HEL 2013-012091 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hankintalain 80 §:n ja 81 §:n nojalla oikaista Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin hankintaa koskevan päätöksen 11.3.2014 § 123.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta, miten  kahden tarjoajan luopuminen joistakin voittamistaan kohteista vaikuttaa valittuihin tarjouksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää korjata aikaisempaa päätöstään ja päättää hyväksyä  seuraavat palveluntuottajat:

Kohde 1 a, 20 isoa invavarusteltua ajoneuvoa 7 pv/vko:

Oy Joyride Transfer Ab, 2 autoa
Koillisen Liikennepalvelut Oy, 1 auto
Mr Taxi Oy, 1 auto
Rapiditaxi Oy 10, autoa
Taxibusline24 Oy, 1 auto
Taxiline Koskinen Oy, 1 auto
Tukasmo Oy 4, autoa

Kohde 1 b, 7 isoa invavarusteltua ajoneuvoa, joissa porraskiipijä, 7 pv/vko:

Cabing Oy, 1 auto
Iiro´s Taxi Service Ltd, 2 autoa
Koorti Oy, 1 auto
Mr Taxi Oy, 2 autoa
Taxiline Koskinen Oy, 1 auto

Kohde 1 c, 19 pientä invavarusteltua ajoneuvoa, 7 pv/vko:

Cabing Oy, 2 autoa
Haitaxi Oy, 4 autoa
Mr Taxi Oy, 6 autoa
Taksi Arto Palkeinen, 1 auto
Taksi Tommy Louhula Oy, 1 auto
Taxiline Koskinen Oy, 3 autoa
Tmi Asmo Pitkänen, 2 autoa

Kohde 1 d, 1 yöaikana liikennöivä iso invavarusteltu ajoneuvo 7 pvä/vko:

Javatrans Oy, 1 auto

Kohde 1 e, 20 henkilöautoa 7 pvä/vko:

Avoin yhtiö Tähtitaxi, 1 auto
Haitaxi Oy, 2 autoa
Iiro´s Taxi Service Ltd, 1 auto
Koorti Oy, 2 autoa
Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 2 autoa
Kuljetusliike Sutii Oy, 1 auto
Kulj.liike Vakiotaxi Grundström Ay, 2 autoa
Roopetaksit 743, 1 auto
Taksiveikot Oy, 1 auto
Tmi Asmo Pitkänen, 6 autoa
Toivo Tuuri & Co, 1 auto

Kohde 1 f, 1 yöaikana liikennöivä henkilöauto 7 pvä/vko:

Teemun taksi Ky, 1 auto

Kohde 1 g, 18 isoa invavarusteltua ajoneuvoa arkivuorossa:

Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 1 auto
Suomen Taxi-Service Oy, 7 autoa
Taxiline Koskinen Oy, 3 autoa
Mr Taxi Oy, 6 autoa
Taxibusline24 Oy, 1 auto

Kohde 1 h, 18 pientä invavarusteltua ajoneuvoa arkivuorossa:

Cabing Oy, 3 autoa
Oy Joyride Transfer Ab, 2 autoa
Mavo Oy, 2 autoa
Mr Taxi Oy, 4 autoa
Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 1 auto
Roopetaksit 743, 2 autoa
Taksikuljetus Oy, 1 auto
Taxiline Koskinen Oy, 3 autoa

Kohde 1 i, 11 henkilöautoa arkivuorossa

Cabing Oy, 1 auto
Haitaxi Oy, 2 autoa
Oy Joyride Transfer Ab, 1 auto
Koorti Oy, 2 autoa
Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 2 autoa
Mankkaan Taksi Oy, 1 auto
Taksikuljetus Oy, 1 auto
Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab, 1 auto

Kohde 2 a, 18 isoa invavarusteltua ajoneuvoa:

Javatrans Oy, 17 autoa
Oy Vantaan liikenne-Vanda Trafik Ab, 1 auto

Kohde 2 b, 2 isoa invavarusteltua ajoneuvoa, joissa on porraskiipijä:

Javatrans Oy, 1 auto
J. Ursin Oy, 1 auto

Kohde 2 c, 20 pientä invavarusteltua ajoneuvoa:

Cabing Oy, 1 auto
Javatrans Oy, 3 autoa
Junetum Oy, 1 auto
Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab, 14 autoa
Taksi Arto Palkeinen Oy, 1 auto

Kohde 2 d, 30 henkilöautoa:

Cabing Oy, 6 autoa
Iiro´s Taxi Service Ltd, 1 auto
Koorti Oy, 4 autoa
Kuljetusliike J. Karppinen Oy, 1 auto
Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 4 autoa
Kuljetusliike T. Kulo & kumppanit, 1 auto
Kuljetusliike Veikko Peltonen & kumppanit, 7 autoa
Kumijalka Oy, 1 auto
Mr Taxi Oy, 1 auto
Tmi Mika Seppi, 1 auto
Toivo Tuuri & Co, 3 autoa

Kohde 3 a, 30 invavarusteltua ajoneuvoa:

Cabing Oy, 2 autoa
Mr Taxi Oy, 4 autoa
Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab, 15 autoa
Pääkaupunkiseuudun Taksit Oy, 5 autoa
Taxiline Koskinen Oy, 3 autoa
Tukasmo Oy, 1 auto

Kohde 3 b, 10 henkilöautoa:

Haitaxi Oy, 3 autoa
Jorma´s Taxi, 1 auto
Koorti Oy, 1 auto
Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 2 autoa
Mankkaan Taksi Oy, 1 auto
Mesolat Oy, 1 auto
Teemun taksi Ky, 1 auto

Kohde 4, 7 isoa invavarusteltua ajoneuvoa:

Cabing Oy, 2 autoa
Mankkaan Taksi Oy, 1 auto
Mr Taxi Oy, 3 autoa
Taxiline Koskinen Oy, 1 auto

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi matkapalvelun liikennöinnin kilpailutusta koskevan päätöksen 11.3.2014 § 123.

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksen tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisesti vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Kyseeseen tulee esimerkiksi virhe tarjousvertailussa. Päätöksen korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen korjattavakseen 60 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös on tehty.

Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut ajoissa. Lisäksi kaksi tarjoajaa on ilmoittanut luopuvansa joistakin kohteista.

Kohteen 1 c muutos johtuu siitä, että Tmi Asmo Pitkänen luopui autosta uusi 3, joten tilalle tuli valituksi Haitaxi Oy:n uusi 8.

Kohteissa 1 e ja 1 f tapahtuivat seuraavat muutokset. Tmi Asmo Pitkänen luopui autoista 7 ja 8. Tilalle tulevat valituiksi Haitaxi Oy:n KML-564 ja Iiro´s Taxi Service Ltd:n auto OR-11. Samassa yhteydessä on korjattu Teemun Taxi Oy:n rekisterin kirjoitusvirhe BPX-827. Samalla korjataan lautakunnan päätöksessä 11.3.2014 §123 ollut kirjoitusvirhe, jonka mukaan Koorti Oy olisi saanut vertailussa vain yhden auton. Aikaisemman päätöksen liitteenä olleessa vertailutaulukossa toinenkin auto oli huomioitu.

Kohteessa 1i Asmo Pitkänen luopui autoista 9-16. Tähän kohteeseen tarvitaan 19 autoa. Luopumisen vuoksi tällä kilpailutuksella valitaan 11 henkilöautoa arkivuorossa.  Loput kahdeksan autoa joudutaan kilpailuttamaan myöhemmin.

Kohteeseen 2 a valittu Javatrans Oy:n auto IHX-995 on tarjottu kahteen kertaan tähän kohteeseen. Toinen näistä poistetaan vertailutaulukosta ja tilalle valitaan Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab:n auto TPY-134.

Javatrans Oy:n auto MPY-963 on valittu kohteeseen 2 a sijalla 1, joten sitä ei enää voida valita kohteeseen 2 c. Näin ollen Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab:n auto LCZ-114 tulee valituksi sen tilalle.

Alkuperäisessä hankintapäätöksessä Taxiline Koskinen Oy:n auto HNY-662 oli virheellisesti merkitty valituksi kohteeseen 1 g. Tosiasiallisesti tämä auto tulee kuitenkin valituksi kohteeseen 3 a. Tämän vuoksi alkuperäisellä hankintapäätöksellä valittu Koorti Oy:n auto uusi 7 ei tule valituksi.

Tmi Asmo Pitkänen luopumisen vuoksi ja Tukasmo Oy:n luopuessa autoista CIS-739, CIZ-842, OTT-767 ja uusi kaikki kohteen 3 b jäljellä olevat tarjoajat tulevat valituksi. Tämän vuoksi myös Mesolat Oy tulee valituksi palveluntuottajaksi.

Oikaisuvaatimuksessa esitettiin myös kohtaa 2 b ja 2 c koskeva vaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan auto uusi on voittanut kohteessa 2 b ensisijaisuudella 1 ja kohteessa 2 c ensisijaisuudella 2, jolloin auto uusi kohteessa 2 c ensisijaisuudella 2 tulisi hylätä.  Esittelijä toteaa, ettei voida osoittaa kyseessä olevan sama auto. Kyseessä on kaksi eri kalustovaatimuksin (pieni inva ja iso inva) olevaa kohdetta. Hankintayksiköllä on oikeus uskoa, että on tarjottu kahta eri autoa. Esittelijä toteaa, ettei oikaisuvaatimusta tältä osin tule hyväksyä. Esittelijä toteaa myös, että erikseen esiin nostettu kysymys uuden auton numerotta jättämisestä tarjoukseen on pieni virhe, jonka perusteella tarjousta ei voi hylätä. Sillä ei ole todellista merkitystä, sillä hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus uskoa, että tarjouksen tiedot pitävät paikkansa.

Hankintapäätöksen liitteenä on tarjousvertailu, johon on tehty korjaukset tämän päätösesityksen mukaan.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Erja Snellman, hankintapäällikkö, puhelin: 310 74402

erja.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14

Tiedoksi

Palveluntuottajat

Sosiaali- ja terveysvirasto

Hankintakeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566