Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2014

1 (1)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

 

 

Sotep/9

 

29.4.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.03.2014 § 123

HEL 2013-012091 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti käydyn tarjouskilpailun tuloksena:

- Todeta, että tarjouskilpailussa saatiin viideltäkymmeneltäyhdeksältä palveluntuottajalta tarjoukset, joista neljäkymmentäkuusi oli tarjouspyynnön mukaisia.

- Hylätä Caging Oy:n osatarjouskohteen 1 a autoja TRZ 510 ja TRZ 489 koskevan tarjouksen, koska annetut hintatiedot olivat ristiriitaisia ja tarjous on tarjouspyynnön vastainen.

- Hylätä Ursin Oy:n tarjouksen kohdetta 2 b lukuun ottamatta, koska annetut hintatiedot olivat ristiriitaisia ja tarjous on tarjouspyynnön vastainen.

- Sulkea Taksi 37 ja Helsingin Telepalvelu Oy:n tarjouskilpailusta, koska tarjouspyynnössä vaadittu soveltuvuusehto riittävästä työvoimasta ei täyty.

- Hylätä Jorma´s Taxin tarjouksen osatarjouskohteen 2, uusi auto kohdalla tarjouspyynnön vastaisena, koska annetut hintatiedot ovat vertailukelvottomia.

- Hylätä Kuljetusliike T. Kulo & kumpp. tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena kohteen 3 b osalta, koska hintaa ei oltu ilmoitettu tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla.

- Hylätä Mankkaan Taksi Oy:n tarjouksen osatarjouskohteiden 1 c, 1 h ja 2 c kohdalla, koska tarjotut autot eivät täytä tarjouspyynnön kalustovaatimuksia.

- Hylätä Service Center Fin Oy:n ja Taksikasi Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina, koska hinta- ja kalustovaatimuksia ei oltu ilmoitettu tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla.

- Sulkea Taksi 193 Helsingin tarjouksen tarjouskilpailusta, koska tarjouspyynnössä vaadittu soveltuvuusehto ammattitaitoisesta työvoimasta ei täyty.

- Hylätä Taksikuljetus Oy:n tarjouksen osatarjouskohteiden 1 e, 1 f ja 2 d kohdalla, koska tarjotut autot eivät täytä tarjouspyynnön kalustovaatimuksia.

- Hylätä Tmi Juha Junnikkalan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska hintatiedot oli annettu tarjouspyynnön vastaisesti ehdollisina eikä vaadittuja kalustotietoja oltu annettu.

- Hylätä Tmi Mika Sieppin tarjouksen osatarjouskohteiden 1 a, 1 e ja 1 f kohdalla, koska tarjouspyynnössä vaadittua hintaa ei oltu annettu.

- Todeta, että koska kohteessa 1 a Isot invavarustellut ajoneuvot 20. sijalle hintavertailussa sijoittui kaksi tarjoajaa, Koorti Oy ja Tukasmo Oy, suoritettiin näiden välillä Helsingin kaupungin hankintakeskuksessa 17.2.2014 arvonta, jonka voitti Tukasmo Oy.

- Hyväksyä Helsingin Matkapalvelun liikennöinnin hankinnan seuraavilta palveluntuottajilta:

Kohde 1, päiväkorvausajoneuvot

Kohde 1 a, 20 isoa invavarusteltua ajoneuvoa 7 pv/vko.

- Oy Joyride Transfer Ab, 2 autoa

- Koillisen Liikennepalvelut Oy, 1 auto

- Mr Taxi Oy, 1 auto

- Rapiditaxi Oy, 10 autoa

- Taxibusline24 Oy, 1 auto

- Taxiline Koskinen Oy, 1 auto

- Tukasmo Oy, 4 autoa

Kohde 1 b, 7 isoa invavarusteltua ajoneuvoa, joissa porraskiipijä, 7 pv/vko.

- Cabing Oy, 1 auto

- Iiro´s Taxi Service Ltd, 2 autoa

- Koorti Oy, 1 auto

- Mr Taxi Oy, 2 autoa

- Taxiline Koskinen Oy, 1 auto

Kohde 1 c,19 pientä invavarusteltua ajoneuvoa, 7 pv/vko.

- Cabing Oy, 2 autoa

- Haitaxi Oy, 3 autoa

- Mr Taxi Oy, 6 autoa

- Taksi Arto Palkeinen, 1 auto

- Taksi Tommy Louhula Oy, 1 auto

- Taxiline Koskinen Oy, 3 autoa

- Tmi Asmo Pitkänen, 3 autoa

Kohde 1 d, 1 yöaikana liikennöivä iso invavarusteltu ajoneuvo 7 pvä/vko.

- Javatrans Oy, 1 auto

Kohde 1 e, 20 henkilöautoa 7 pvä/vko.

Avoin yhtiö Tähtitaxi, 1 auto

- Haitaxi Oy, 2 autoa

- Koorti Oy, 1 auto

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 2 autoa

- Kuljetusliike Sutii Oy, 1 auto

- Kulj.liike Vakiotaxi Grundström Ay, 2 autoa

- Roopetaksit 743, 1 auto

- Taksiveikot Oy, 1 auto

- Tmi Asmo Pitkänen, 8 autoa

- Toivo Tuuri & Co, 1 auto

Kohde 1 f, 1 yöaikana liikennöivä henkilöauto 7 pvä/vko.

- Teemun taksi Ky, 1 auto

Kohde 1 g, 18 isoa invavarusteltua ajoneuvoa arkivuorossa.

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 1 auto

- Suomen Taxi-Service Oy, 7 autoa

- Taxiline Koskinen Oy, 3 autoa

- Mr Taxi Oy, 6 autoa

- Taxibusline24 Oy, 1 auto

Kohde 1 h, 18 pientä invavarusteltua ajoneuvoa arkivuorossa.

- Cabing Oy, 3 autoa

- Oy Joyride Transfer Ab, 2 autoa

- Mavo Oy, 2 autoa

- Mr Taxi Oy, 4 autoa

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 1 auto

- Roopetaksit 743, 2 autoa

- Taksikuljetus Oy, 1 auto

- Taxiline Koskinen Oy, 3 autoa

Kohde 1 i, 19 henkilöautoa arkivuorossa.

- Cabing Oy, 1 auto

- Haitaxi Oy, 2 autoa

- Oy Joyride Transfer Ab, 1 auto

- Koorti Oy, 2 autoa

- Tmi Asmo Pitkänen, 8 autoa

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 2 autoa

- Mankkaan Taksi Oy, 1 auto

- Taksikuljetus Oy, 1 auto

- Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab, 1 auto

Kohde 2, ylivuotoajoneuvot

Kohde 2 a, 18 isoa invavarusteltua ajoneuvoa.

- Javatrans Oy, 18 autoa

Kohde 2 b, 2 isoa invavarusteltua ajoneuvoa, joissa on porraskiipijä.

- Javatrans Oy, 1 auto

- J. Ursin Oy, 1 auto

Kohde 2 c, 20 pientä invavarusteltua ajoneuvoa.

- Cabing Oy, 1 auto

- Javatrans Oy, 4 autoa

- Junetum Oy, 1 auto

- Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab, 13 autoa

- Taksi Arto Palkeinen Oy, 1 auto

Kohde 2 d, 30 henkilöautoa.

- Cabing Oy, 6 autoa

- Iiro´s Taxi Service Ltd, 1 auto

- Koorti Oy, 4 autoa

- Kuljetusliike J. Karppinen Oy, 1 auto

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 4 autoa

- Kuljetusliike T. Kulo & Kumppanit, 1 auto

- Kuljetusliike Veikko Peltonen & kumppanit, 7 autoa

- Kumijalka Oy, 1 auto

- Mr Taxi Oy, 1 auto

- Tmi Mika Seppi, 1 auto

- Toivo Tuuri & Co, 3 autoa

Kohde 3, yhdistetyt suoraohjaus- ja ylivuotoajoneuvot

Kohde 3 a, 30 invavarusteltua ajoneuvoa.

- Cabing Oy, 2 autoa

- Koorti Oy, 1 auto

- Mr Taxi Oy, 4 autoa

- Oy Vantaan Liikenne-Vanda Trafik Ab, 15 autoa

- Pääkaupunkiseuudun Taksit Oy, 5 autoa

- Taxiline Koskinen Oy, 2 autoa

- Tukasmo Oy, 1 auto

Kohde 3 b, 10 henkilöautoa

- Jorma´s Taxi, 1 auto

- Koorti Oy, 1 auto

- Kuljetusliike Rahtirengas Oy, 2 autoa

- Teemun taksi Ky, 1 auto

- Tmi Asmo Pitkänen, 1 auto

- Tukasmo Oy, 4 autoa

Kohde 4, lisäajoneuvot määräaikaisiin kuljetustarpeisiin

Kohde 4, 7 isoa invavarusteltua ajoneuvoa.

- Cabing Oy, 2 autoa

- Mankkaan Taksi Oy, 1 auto

- Mr Taxi Oy, 3 autoa

- Taxiline Koskinen Oy, 1 auto

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti:

- Tehdä valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset ajalle 9.6.2014 – 11.6.2017.

- Todeta, että sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen enintään kahdella optiovuodella.

- Että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Ennen sopimusten allekirjoittamista palveluntuottajia pyydetään esittämään tilaajavastuulain mukaiset, tarjouspyynnössä vaaditut vero-, vakuutus- ja eläkemaksutodistukset. Sopimukset voidaan allekirjoittaa vain todistukset esittävien tuottajien kanssa.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että hankintasopimuksen allekirjoittaa tilaajan puolesta perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikkö. Lisäksi sosiaali- ja
terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikön päättämään Helsingin kaupungin puolesta mahdollisen optiokauden käyttöön ottamisesta sekä sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

26.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannele Rahkala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43096

hannele.rahkala(a)hel.fi

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi