Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 25.4.2017 klo 15.00

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Virastopäällikkö/Ksv

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Asemakaavaosasto

1

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin esittelijät ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Soininvaara Osmo + Moisio Elina
Lautakunta palauttaa asian valmisteltavaksi niin, että liittymälle Länsiväylään varataan katumaisen liittymän kokoinen tila.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Soininvaara Osmo
JAA: 6, EI: 3, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Berner Michael, Loukoila Eija, Lovén Jape, Niiranen Matti, Rautava Risto, Välimäki Heta
EI: Hyttinen Nuutti, Moisio Elina, Soininvaara Osmo

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 6-3.

Lisäksi lautakunta hyväksyi seuraavan vastaehdotuksen yksimielisesti:

Moisio Elina + Rautava Risto
Jatkosuunnittelussa pyritään liikenneratkaisuissa ja liikenteen ohjauksella estämään läpiajoliikenteen valuminen Lauttasaaren katuverkkoon.

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Havainnekuva 31.1.2017

4

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen kartta, päivätty 31.1.2017

5

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus, päivätty 31.1.2017

6

Vuorovaikutusraportti 31.1.2017 ja asukastilaisuuden (12.4.2016) muistio

7

Mielipidekirjeet

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

1

Koivusaaren eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman tarkistaminen sekä katumaisen liittymän periaatesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti seuraavan vastaehdotuksen:

Moisio Elina
Jatkosuunnittelussa pyritään liikenneratkaisuissa ja liikenteen ohjauksella estämään läpiajoliikenteen valuminen Lauttasaaren katuverkkoon.

Liitteet

1

Länsiväylän aluevaraussuunnitelma välillä Kehä I - Lemissaarentie

2

Länsiväylän aluevaraussuunnitelma välillä Kehä I - Lemissaarentie, ensimmäinen rakennusvaihe

3

Länsiväylän järjestelyt Koivusaaren kohdalla, kehittämismahdollisuuksien arviointi

4

Koivusaaren katumainen liittymä Länsiväylällä

5

Sijaintikartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Virastopäällikkö/Ksv

3

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Moisio Elina

Liitteet

1

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma -raportti

2

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma, kävely- ja katuverkko suunnitelmakartta

3

Helsingin jalankulkuympäristöt-Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot 2016

4

Kiva keskusta kävelijoille -karttakyselyn tulokset

5

Yhteenveto saadusta palautteesta 2017

6

Kävelykeskustan periaatesuunnitelman kaupallinen arviointi 2017

7

Yritysten/toimipaikkojen näkemykset maaliskuussa 2017

8

Kävelykeskustan laajenemissuunnitelmien vaikutus keskustan toimistomarkkinaan 2017

 

Yleissuunnitteluosasto

1

Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2

Suunnitteluperiaatteet

 

2

Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Rautava Risto

Liitteet

1

Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet

 

3

Vuoden 2016 kaavoituksen arviointi ja seuranta (KARVI) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuoden 2016 kaavoituksen arviointi ja seuranta (KARVI)

 

Asemakaavaosasto

2

Punavuoren (Telakkaranta) asemakaavaehdotus (nro 12454) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Moisio Elina

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12454 kartta, päivätty 25.4.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12454 selostus, päivätty 25.4.2017

5

Havainnekuva, 25.4.2017

6

Tilastotiedot

7

Kustannukset

8

Vuorovaikutusraportti 25.4.2017 ja asukastilaisuuden (24.1.2017) muistio

9

Mielipidekirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

2

Telakkaranta, Konepajan alueen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Moisio Elina

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6709-4

 

Asemakaavaosasto

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12420) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva 25.4.2017

3

Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12420 kartta, päivätty 22.11.2016,  muutettu 25.4.2017

4

Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12420  selostus, päivätty 22.11.2016, muutettu 25.4.2017

5

Havainnekuva 25.4. 2017

6

Tehdyt muutokset

7

Vuorovaikutusraportti 22.11.2016, täydennetty 25.4.2017 ja keskustelutilaisuuksien muistiot

8

Lampuotilantien naapurien tapaamisen 27.2.2017 muistio

9

Muistutukset ja kirjeet

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

3

Pirjontien ja Pirkkolantien alueen liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6626-1

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12434) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 kartta, päivätty 29.11.2016, muutettu 25.4.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 selostus, päivätty 29.11.2016, täydennetty 25.4.2017

5

Tehdyt muutokset

6

Vuorovaikutusraportti 29.11.2016, täydennetty 25.4.2017

7

Muistutukset

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

4

Patterimäen liikennesuunnitelma (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6620-0

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Laajasalon kauppakeskuksen alueen (Yliskylän puistokatu, Laajasalontie) tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12430) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12430 kartta, päivätty 22.11.2016, muutettu 25.4.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12430 selostus, päivätty 22.11.2016, muutettu 25.4.2017

5

Havainnekuva, 22.11.2016

6

Tehdyt muutokset

7

Vuorovaikutusraportti 22.11.2016, täydennetty 25.4.2017 ja asukastapahtuman (17.3.2016) muistio

8

Muistutukset ja kirje

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

5

Laajasalontien keskiosan liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6717-1

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Asemakaavaosasto

6

Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet 25.4.2017

4

Kulosaaren kerrostaloalueen suunnitteluperiaatteiden lähtökohtia 25.4.2017

5

Kulosaaren kerrostaloalue, rakennushistoriaselvitys

6

Vuorovaikutusraportti 25.4.2017 ja asukastilaisuuden 9.12.2015 muistio

7

Mielipidekirjeet

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kulosaaren ostoskeskuksen (Svinhufvudintie 1) asemakaavaehdotus (nro 12452) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 kartta, päivätty 25.4.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 selostus, päivätty 25.4.2017

5

Havainnekuva, 31.1.2017

6

Viitesuunnitelma 31.1.2017

7

Tilastotiedot

8

Kustannukset

9

Vuorovaikutusraportti 25.4.2017, yhteenveto verkkokeskustelusta 26.11.2015 ja asukastilaisuuksien (2.11.2015, 8.11.2016) muistiot

10

Mielipidekirjeet

11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

6

Kulosaaren ostoskeskuksen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6718-3

 

7

Asukaspysäköinnin hinnan korottaminen vuosiksi 2018 - 2021 (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Vastaehdotus
Niiranen Matti + Berner Michael
Vuonna 2018 asukaspysäköintitunnusten hinnankorotuksia ei tehdä, vaan korotusten tarvetta arvioidaan vielä perusteelllisemman vaikutusten selvitysten jälkeen syksyllä 2018.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Niiranen Matti
JAA: 5, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Loukoila Eija, Lovén Jape, Moisio Elina, Soininvaara Osmo, Välimäki Heta
EI: Berner Michael, Hyttinen Nuutti, Niiranen Matti, Rautava Risto

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 5-4

Liitteet

1

Välitarkastelu asukaspysäköinnin hinnan korotusten ja laajentamisen vaikutuksista

2

Asukaspysäköinnin suunnitellut hinnat 2018 - 2021

3

Nykyiset asukaspysäköintivyöhykkeet

4

Pysäköintitunnusten maksutulon kehittyminen

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Caloniuksenkadun liikennesuunnitelma (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Kohtaan 1: Caloniuksenkadun ajokaistat muutetaan melusyistä asfalttipinnaksi.

Käsittely

Palautusehdotus
Soininvaara Osmo + Moisio Elina
Asia palautetaan valmisteltavaksi niin, että raitiovaunuilla on oma kaista molempiin suuntiin ja päällyste muutetaan asfalttipintaiseksi.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Soininvaara Osmo
JAA: 5, EI: 3, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Berner Michael, Loukoila Eija, Lovén Jape, Rautava Risto, Välimäki Heta
EI: Hyttinen Nuutti, Moisio Elina, Soininvaara Osmo
Poissa: Niiranen Matti

Palautusehdotus hylättiin äänin 5-3, 1 poissa.

Lautakunta hyväksyi seuraavan vastaehdotuksen yksimielisesti:

Vastaehdotus
Rautava Risto + Berner Michael
Kohtaan 1: Caloniuksenkadun ajokaistat muutetaan melusyistä asfalttipinnaksi.

Liitteet

1

Piirustus 6701-2

2

Sijaintikartta

3

Vuorovaikutusraportti

 

9

Läntisen Brahenkadun ja Helsinginkadun liikennesuunnitelma välillä Kaarlenkatu Sturenkatu (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6716-1

3

Vuorovaikutusraportti

 

10

Ratikkaprojektin loppuraportti (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Ratikkaprojektin loppuraportti

 

11

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Loukoila Eija

Liitteet

1

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet selvitys

2

Sijaintikartta

 

Hallinto-osasto/Ksv

1

Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 1/2017 (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kaupunkisuunnitteluviraston I ennuste

 

Asemakaavaosasto

8

Skatanniemi 10a ja b, tonttien 54327/2 ja 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12453) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutoksen nro 12453 kartta, päivätty 25.4.2017

4

Asemakaavan muutoksen nro 12453 selostus, päivätty 25.4.2017

 

9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee muistisairaiden asuntojen, virkistyksen ja palvelujen sijoittamista tuleville asemakaava-alueille (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Poikkeamishakemus (Sörnäinen, Parrulaituri 2) (b-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Lovén Jape

Liitteet

1

Hakemus perusteluineen

2

Asemakaavaote

3

Ympäristökartta

4

Valokuvat

5

Lausunnot

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Liikennesuunnitteluosasto

12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee raitiovaunulinjan 1 liikennöintiä myös iltaisin ja viikonloppuisin (b-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Virastopäällikkö/Ksv

4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 25.04.2017

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi