Helsingin kaupunki

 

 

 

Liikuntalautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 4.2.2016 klo 16.00

Kokouspaikka: Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Liikuntajohtaja

1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Liikuntalautakunnan lausunto Jätkäsaaren bunkkerin liikuntatilojen hankesuunnitelmasta ja tilojen vuokrauksesta liikuntatoimen käyttöön pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Käsittely

- Vastaehdotus, Sandberg Tiina
Liikuntalautakunta ei puolla Jätkäsaaren bunkkerin hankesuunnitelman hyväksymistä ja Bunkkerissa sijaitsevien liikuntatilojen vuokraamista liikuntatoimen käyttöön. SRV:n kanssa solmittavaksi esitettyvuokrasopimus on liian kallis ja se tulisi joko solmia huomattavsti edullisemmaksi tai mieluiten toteuttaa hanke kaupungin omana tuotantona.
Sanbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

- Eriävä mielipide, Sandberg Tiina
SRV:n kanssa solmittavaksi esitetty vuokrasopimus on liian kallis ja se tulisi joko solmia huomattavasti edullisemmaksi tai mieluiten toteuttaa hanke kaupungin omana tuotantona.

Liitteet

1

Hankesuunnitelma luonnos LIV 4 1 2016.pdf

 

5

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Helsingin yleiskaavaehdotuksesta pdf html

 

Päätös
Lautakunnan muutetun ehdotuksen mukaan

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Sandberg Tiina + Ahola Riku
Tilanteessa, jossa pelkästään talot tulevat keskuspuiston puolelle ja
kaupunkibulevardi ei toteudu, niin alueelle tarvitaan toinen katuverkosto,
joka leventää kantakaupunkimaisesti rakennettua aluetta ja lohkaisee
näin ison osan keskuspuistoa. Lautakunta ei puolla tällaista ratkaisua.
Keskuspuisto on oleellinen osa Helsingin viher- ja ulkoilualueiden
verkostoa. Lautakuntaa pitää tärkeänä, että keskuspuistoa ei kavenneta,
eikä viheryhteyksiä katkaista.

Tätä kohtaa muutetaan kuulumaan:

Keskuspuisto on oleellinen osa Helsingin viher- ja ulkoilualueiden verkostoa. Lautakunta pitää tärkeänä, että Keskuspuistoa ei kavenneta, eikä viheryhteyksiä katkaista. Pirkkolan kohdalle suunniteltua rakentamista ei voida toteuttaa niin, että alueella voitaisiin säilyttää nykyiset toiminnot. Esimerkiksi hiihtoladuille ei yleiskaavaehdotuksessa jää riittävästi tilaa.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Sandberg Tiina
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Kortteinen Lotta, Laaksonen Heimo, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina, Siika-aho Seppo

- Vastaehdotus 2
Laaksonen Heimo + Sandberg Tiina
Merkittävä osa Malmin lentokentän alueesta on esitetty asuntovaltaiseksi alueeksi. Jos osa niistä alueista, jotka nyt ovat liikunta- ja virkistyskäytössä rakennetaan, heikentyy liikuntatarjonta merkittävästi ja alueen kokonaisvirkistyksellinen taso laskee. On myös huomioitava, että Vantaanjoen tärkeimmän taimenpuron Longinojan latvavedet saavat alkunsa Malmin lentokentän ympäristöstä. Lautakunta on huolissaan, että kenttäalueen rakentaminen muuttaa Longinojan ekologista tasapainoa. Liikuntavirasto on ollut vahvasti mukana puroalueen kunnostustöissä mm. sorastamalla. Kunnostuksen tavoitteena on ollut taimenkannan elvyttäminen ja koillishelsinkiläisten virkistysolosuhteiden parantaminen.

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Laaksonen Heimo
JAA: 1, EI: 6, Tyhjiä: 2, Poissa: 0
JAA: Kortteinen Lotta
EI: Ahola Riku, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina
Tyhjiä: Borgarsdottir Sandelin Silja, Siika-aho Seppo

- Vastaehdotus 3
Hämäläinen-Bister Riitta
Lausuntoon kirjataan luonnosvaiheessa 15.3. kirjatut asiat.
Lisäksi kappale kolme poistetaan.

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Ahola Riku
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Kortteinen Lotta, Laaksonen Heimo, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina, Siika-aho Seppo

- Vastaehdotus 4
Ahola Riku + Sandberg Tiina
Lisätään lausuntoon:

Lautakunta esittää Vartiosaaren ja Melkin säilyttämistä virkistysalueina ja näkee Vartiosaarelle luodun asuntovaltaisen osayleiskaavan purkamisen tärkeänä. Yleiskaavassa hahmoteltu asukasmäärältään kasvava kaupunki vaatii tulevaisuudessa useita virkistyssaaria käyttöönsä. Merellisen Helsingin virkistyssaarien riittävä määrä tulevaisuudessa takaa saarten luonnonarvojen säilymisen kulutuksen tasaantuessa useammille saarille.

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Ahola Riku
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Kortteinen Lotta, Laaksonen Heimo, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina, Siika-aho Seppo

- Vastaehdotus 5
Hämäläinen-Bister Riitta + Järvinen Jukka

Lisäksi kappale  kasi ja kolme muotoillaan uudelleen:
Kappale 2 Liikuntalautakunta antoi lausunnon yleiskaavaluonnoksesta 15.3.2015.
Luonnosvaiheen esitykset ovat tämän lausunnon liitteenä.
Kappale 3
Yleiskaavassa tulee huomioida, että viher- ja virkistysalueeet ovat
eheitä ja viheryhteyksien jatkuvia. Asuinalueiden yhteyksien viherverkkoon
tulee olla sujuvia ja välittömiä. Virkistykselle ja ulkoliikunnan
suorituspaikoille  sekä tilaa vieville liikuntamuodoille on varattava riittävästi tilaa sekä osoittaa niiden sijaintipaikat.
Tilaa vievien liikuntamuotojen
yhteyteen tulee liittää julkisia, kaikille avoimia tiloja ja reittejä.
Eri kokoisille enttäalueille on varattava tilaa asuntorakenteen tiivistämistavoitteista
huolimatta. Uusien asuinalueiden liikuntapaikkojen rakentaminen on turvattava.

4 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Hämäläinen-Bister Riitta
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Kortteinen Lotta, Laaksonen Heimo, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina, Siika-aho Seppo

Liitteet

1

Yleiskaavaehdotuksen kartta, päivätty 6.10.2015, päivitetty Kslk:n 10.11.2015 päätöksen mukaiseksi

2

Yleiskaavaehdotuksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, päivätty 6.10.2015, päivitetty Kslk:n 10.11.2015 päätöksen mukaiseksi lisälehdellä

3

Teemakartta: Virkistys- ja viherverkosto 2050, 6.10.2015, päivitetty Kslk:n 10.11.2015 päätöksen mukaiseksi

4

Teemakartta: Joukkoliikenteen runkoverkko 2050, 6.10.2015

5

Teemakartta: Kaupunkiluonto, 6.10.2015

6

Teemakartta: Merellinen Helsinki, 6.10.2015, päivitetty Kslk:n 10.11.2015 päätöksen mukaiseksi

7

Teemakartta: Kantakaupunki, 6.10.2015

 

6

Liikuntatoimen vuoden 2016 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

LIV-TB16 osastoittain

 

7

Liikuntatoimen vuoden 2016 irtaimen omaisuuden hankinnan käyttösuunnitelman hyväksyminen ja hankintaoikeuden myöntäminen pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun esityksen mukaan

Käsittely

- Esityksen muutos
Rauramo Anssi
Esittelijä muutti esitystään siten, että sisäliikuntapalveluiden irtaimen omaisuuden listalle lisätään tulostaulu Oulunkylän tekojääkentälle.

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Ulkoliikuntapalvelut

1

Liikuntalautakunnan lausunto kiinteistölautakunnalle Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelma, päivätty 16.12.2015

2

Liite, Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016 - 2025

 

Hallintopalvelut

1

Vuoden 2016 talousarvion liikuntapaikkojen investointimäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Työohjelma 2016 01

 

2

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Kivikon sisäampumaurheilukeskuksen ja agilityhallin asemakaavan muutoksesta (nro 12369) pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun esityksen mukaan

Käsittely

- Esityksen muutos
Laine Kirsti
3. kpl
Esittelijä muutti esitystään siten että liikenteelle tulee rakentaa uusi ajoväylä lännen puolelta.

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12369 selostus, päivätty 17.11.2015, päivitetty Kslk:n 17.11.2015 päätöksen mukaiseksi

 

3

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin viherkattolinjauksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lisätään lausuntoon:
Maakuntakaavaan Vartiosaari on merkitty maakunnallisesti tärkeänä kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen alueena. Helsingissä on kuitenkin laadittu alueelle oma osayleiskaavansa, joka pitää sisällään laajaa asuntorakentamista saarelle. Saaren rakentaminen vähentäisi kasvavalle kaupungille tärkeiden merellisten virkistyssaarien määrää tulevaisuudessa ja aiheuttaisi paineita muille virkistyssaarille suurempina kävijämäärinä ja saarten luonnon kasvavana kulutuksena.


Käsittely

- Vastaehdotus 1
Ahola Riku + Sandberg Tiina
Lisätään lausuntoon:

Maakuntakaavaan Vartiosaari on merkitty maakunnallisesti tärkeänä kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen alueena. Helsingissä on kuitenkin laadittu alueelle oma osayleiskaavansa, joka pitää sisällään laajaa asuntorakentamista saarelle. Saaren rakentaminen vähentäisi kasvavalle kaupungille tärkeiden merellisten virkistyssaarien määrää tulevaisuudessa ja aiheuttaisi paineita muille virkistyssaarille suurempina kävijämäärinä ja saarten luonnon kasvavana kulutuksena.


1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Ahola Riku
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Kortteinen Lotta, Laaksonen Heimo, Ruhala Heidi, Sandberg Tiina, Siika-aho Seppo

Liitteet

1

Uudenmaan liiton lausuntopyyntö Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

2

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus, lausuntoaineisto kumottavien merkintojen kartta

3

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus,lausuntoaineisto epävirallinen yhdistelmäkartta

4

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus, lausuntoaineisto, Selostus

5

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus, lausuntoaineisto, selostuksen liitekartat

6

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus, lausuntoaineisto, merkinnät ja määräykset

7

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-ehdotus

 

Puheenjohtaja

1

Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 04.02.2016

Essi Eranka, viestintäpäällikkö

puhelin 310 74342

essi.eranka@hel.fi