Kulttuuripalvelut

Toimintakertomus 2014

Kulttuuripalvelut Toimipaikat Kulttuurikeskuksen oma palveluverkko VUONNA 2014 LISÄÄNTYI sekä kulttuurikeskuksen ohjelmatarjonta että kävijämäärä. Saliesityksiä oli yhteensä 1 700, joissa kävi 196 000 henkilöä. Taidekursseja järjestettiin 1 300 ja niille osallistui 13 000 lasta. Yhteensä 124 näyttelyssä kävi 262 000 taiteen ystävää. Tapahtumien kävijämäärä nousi edellisvuodesta 4 ja näyttelyiden 24 prosenttia. Salien ulkopuoliset tilaisuudet ja ulkotapahtumat mukaan lukien kokonaiskävijämäärä oli yli puoli miljoonaa. Vuoden aikana kulttuurikeskuksessa käynnistettiin Lyonin alueelliseen kulttuurityön malliin pohjautuva Helsingin malli. Kulttuuritalojen henkilökunta lähti entistä useammin ulos taloistaan tehden projekteja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Helsingin mallin hengessä toteutettiin laaja Taidemuseo kylässä -näyttelyohjelma. Kyläilyn yhteydessä nähtiin Dennis Oppenheimin veistos Peurat, joka oli juhlistamassa Stoan 30- ja Malmitalon 20-vuotispäiviä. Vuotalossa ja Stoassa Stadin nuoret -valokuvanäyttely tutustutti yleisönsä 1950–1980-lukujen nuoriin ja Caisassa Meksikolainen kuolleiden päivän alttari vainajien muistamiseen. Yksinäisyyden kuvia –teemaiset näyttelyt nähtiin sekä Kanneltalossa että Annantalossa. Näistä jälkimmäinen oli nuorten kokoama. Vuosi 2014 oli kulttuuripalveluille uusien yhteistyökumppanuuksien vuosi. Stoassa järjestettiin yhdessä Helinä Rautavaara -museon, Helsingin kaupunginmuseon ja somaliyhteisön kanssa Arooska – somalihäät -näyttely oheisohjelmineen. Vuotalossa vetonaulana oli Korkeasaaren Vuoristojen aave Lumileopardi -näyttely työpajoineen. Aluetalojen näyttelykävijöiden määrän kasvuun vaikutti merkittävästi yhteistyö museoiden ja muiden taideinstituutioiden kanssa. Lähiöprojektin kautta syntyi jälleen useita kiinnostavia yhteistyömalleja. Yhdessä Pop & Jazz Konservatorion ja opetusviraston kanssa toteutettiin bändipajoja Itä- ja Koillis Helsingin kouluihin. Malmitalosta käynnistettiin nuorten Operaatio pulssi Pohjois-Helsingissä yhdessä nuorisotoimen kanssa. Maahanmuuttajien kanssa järjestettiin kirjastoihin satutunteja. Sosiaali- ja terveysviraston ja kulttuurikeskuksen Kulttuurikaveri-projekti innosti mukaan useita uusia taidelaitoksia. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistettiin LASU-kollegion ja sen alueellisten hyvinvointiryhmien voimin. Kulttuurikeskus järjesti lapsille ja nuorille loma-ajan kursseja ja muuta ohjelmaa. Yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston sekä taideoppilaitosten opettajista koostuvan Amabile ry:n kanssa pilotoitiin säännöllistä musiikinopetusta lastensuojelun asiakkaille. Opetusviraston ja taidelaitosten kanssa luotiin välineitä koulujen kulttuurisuunnitelmiin ja niiden toteutukseen. Uutena erityispiirteenä painottui alueellisen tasa-arvon vahvistaminen kulttuurisin menetelmin. Kulttuurikeskus on koulutusmyönteinen hallintokunta. Yhdessä Ammattikorkeakoulu Metropolian ja Espoon kulttuuritoimen kanssa järjestettiin vuosina 2013–2014 ensimmäinen Espoon ja Helsingin kulttuurituottajille suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus Osallistava huomen. 14 TOIMINTAKERTOMUS 2014


Toimintakertomus 2014
To see the actual publication please follow the link above