Kulttuuripolitiikka

Toimintakertomus 2014

Avustukset Kulttuuripolitiikka KULTTUURIPOLITIIKAN OSASTO vastaa lautakuntavalmistelusta, johon kuuluvat muun muassa avustukset. Osaston vastuulla on yhteistyö taiteen ja kulttuurin kentän kanssa, tutkimus- ja julkaisutoiminta, kansainvälinen yhteistyö sekä ruotsinkielinen toiminta. Vuonna 2014 kulttuuri- ja kirjastolautakunta myönsi avustuksia taiteen ja kulttuurin tukemiseen 16,9 miljoonaa euroa. Summasta 4,2 miljoonaa euroa suunnattiin teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille ja 12,7 miljoonaa euroa yhteisöjen tukemiseen. Yhteisöjen tukemiseen varatut määrärahat jaettiin pääosin toiminta-avustuksina musiikkioppilaitoksille, teatterilain ulkopuolisille ammattiteattereille, museoille, taidekouluille ja -opistoille sekä sivistys- ja taidejärjestöille. 2. 6. 7. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta (suluissa varajäsen) Johanna Sumuvuori, Vihr 1, puheenjohtaja (Verna Castrén) Johanna Sydänmaa, Kok 2, varapuheenjohtaja (Ari Huovinen) Jukka Relander, Vihr 3 (Toivo Laitinen) Timo Vuori, Kok 4 (Marja Suuronen) Risto Kolanen, SDP 5(Jani Ryhänen) Jaana Alaja, SDP 6(Petra Jääskeläinen) Päivi Storgård, RKP 7 (Adreas af Enehielm) Sami Muttilainen, Vas 8 (Alina Mänttäri-Buttler) Juha-Pekka Väisänen, SKP 9 (Irene Auer) Nina Castén, Kaupunginhallituksen edustaja (Osku Pajamäki) Lautakunnan sihteerinä toimi suunnittelija Miska Toiviainen ja päätöstiedottajana Terttu Sopanen. Vuosi 2014 oli toinen vuosi kulttuuri- ja kirjastolautakunnan nelivuotisesta kaudesta. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta kokoontui 13 kertaa ja teki 152 päätöstä. Lautakunta antoi vuoden aikana 7 lausuntoa, muun muassa kulttuuritoimen organisointia koskevasta loppuraportista ja erilaisista kaupunkikulttuuriin liittyvistä aloitteista. Lautakunta otti myös kantaa Tanssin talon tarveselvitykseen ja oli edistämässä toteutuvaa Keskustakirjastoa samalla painottaen lähikirjastojen toiminnan turvaamista. Avustusmuotojen ja arviointiperusteiden päivittämisen yhteydessä aloitettiin kehittämään Helsingin mallia, jonka perusajatuksena on rohkaista julkista tukea nauttivat kulttuurilaitokset ja taiteilijaryhmät toteuttamaan yhteistyössä asukkaiden kanssa taidetta ja kulttuuria kaupunginosiin ja kaupunkilaisille, jotka ovat jääneet kulttuuripalveluiden katveeseen. Lautakunta oli mukana valintaprosessissa, kun uudeksi yhteispalvelupäälliköksi valittiin Anna Mattila. Lisäksi lautakunnan päätöksellä Caisan ma. johtajana jatkoi Tomi Purovaara. Lautakunnan jäsenistä muodostettu avustusjaosto oli koolla viidesti. Jaosto käsitteli toiminta-avustusten, taideapurahojen sekä kulttuuripalkinnon jakoehdotukset. Jaostossa työskentelivät eri koonpanoissa Johanna Sumuvuori, Jukka Relander, Verna Castrén, Johanna Sydänmaa, Timo Vuori, Risto Kolanen, Petra Jääskeläinen, Päivi Storgård, Adreas af Enehielm, Sami Muttilainen, Juha-Pekka Väisänen ja Irene Auer. Keväällä käsiteltiin taide- ja kulttuurilaitosten sekä syksyllä kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset. Kohdeavustuksia käsiteltiin lähes joka kokouksessa ja kansainvälisiä matka-avustuksia määrärahojen riittäessä toukokuun kokoukseen saakka. Vuodelle 2015 lautakunnan myöntämät avustusmäärärahat pysyvät pääosin entisellään. Kesäkuussa 2014 lautakunnan varsinaiset jäsenet osallistuivat pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien tapaamiseen Kööpenhaminassa. Matkalle osallistui myös virkamiehiä kulttuurikeskuksesta sekä kirjastotoimen johtaja. Seminaarin aiheena oli erityisesti kulttuuritilojen käyttö kansalaisten omaehtoiseen toimintaan, ja lisäksi pääkaupunkien välillä vaihdettiin kokemuksia kulttuurin vaikutuksesta yhteiskuntasuunnitteluun. Virallisen ohjelman lisäksi matkan tutustumiskohteina oli myös kansalliskirjasto Den Sørte Diamant ja Ørestadin lähikirjasto. 1. 8. 9. 5. 4. 3. 10 TOIMINTAKERTOMUS 2014


Toimintakertomus 2014
To see the actual publication please follow the link above