Talous - Henkilöstö

Toimintakertomus 2014

Talous KULTTUURIKESKUKSEN KÄYTTÖMENOT olivat 13 165 377 euroa. Käyttötuloja kertyi 734 122 euroa. Toimintakate oli -12 431 255 euroa. Poistoja kirjattiin 447 808 euroa. Käyttötuloja kertyi 22 122 euroa ennakoitua enemmän, ja budjetoiduista käyttömenoista säästyi 1 623 euroa. Savoy-yksikön käyttömenot olivat 1 641 571 euroa ja tulot 803 978 euroa. Toimintakate oli -837 593 euroa. Talousarviossa kulttuurikeskukselle oli varattu 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Virastolla oli oikeus käyttää määräraha sillä ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista rahoituslähteistä vastaava summa. Ehto täyttyi, kun opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti Annantalon Taikalamppu-hanketta ja Koneen säätiö Stoan alueellista ja monikielistä ITU-hanketta. Kulttuurikeskuksen sitova suoritetavoite, 1 200 saliesitystä (ei sisällä Savoy-teatterin tilaisuuksia), saavutettiin. Esityksiä saleissa järjestettiin 1 359. Myös toinen sitova suoritetavoite, 12 000 taide- ja kulttuuriopetustuntia lapsille, ylitettiin toteuman ollessa 15 394 tuntia. Myös ei-sitovat tavoitteet saavutettiin. Tavoitteita olivat 1 100 lasten taide- ja kulttuurikurssia, 11 000 kurssioppilasta, 30 tilavuokrausta taiteilijoille (Harakan saari) ja 150 000 näyttelykävijää. Kursseja pidettiin yhteensä 1 306, oppilaita oli 13 084, Harakan saaren tiloja vuokrattiin 31 taiteilijalle ja näyttelyissä kävi 262 358 vierasta. Sekä esitysten että näyttelyiden kävijämäärät nousivat edellisvuodesta. Kolmas sitova tavoite oli Savoy-teatterin ja Espan lavan 320 kulttuuri- ja taidetilaisuutta. Tavoite saavutettiin, ja tilaisuuksia oli yhteensä 353. Näistä omia tuotantoja oli 15, yhteistyötilaisuuksia 200 ja ulkopuolisten järjestämiä 138. Savoyn teatterisalin kävijätavoite 60 000 saavutettiin, kun kävijöitä oli 63 578. Avustukset Yhteisöjen tukeminen Yhteisöjen tukemiseen osoitetusta määrärahasta (12 673 000) käytettiin 12 736 980 euroa, eli määrärahat ylittyivät 63 980 eurolla. Ylitystä syntyi, kun vuodelle 2013 myönnetyistä avustuksista kirjattiin 23 980 euroa virheellisesti vuodelle 2014. Ylitystä aiheuttivat myös Kaapelitehtaalla sijaitsevien museoiden kohonneet vuokrakustannukset, joita katettiin 40 000 euron edestä. Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille -määrärahasta (4 208 000 euroa) käytettiin 4 138 870 euroa, eli säästöä syntyi 69 130 euroa. Säästö aiheutui yleisen korkotason laskusta, jolloin osa Svenska Teaternin korjausavustuksen korkojen ja lyhennysten maksamiseen varatusta määrärahasta jäi käyttämättä. Määrärahan siirto Kulttuurikeskus ehdotti Yhteisöjen tukeminen -talousarviokohdan määrärahaylityksen kattamista Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille -talousarviokohdalta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kulttuurikeskuksen esityksen helmikuussa 2015. Investoinnit Irtaimen omaisuuden perushankintamääräraha (335 000 euroa) käytettiin lähes täysmääräisesti eli 334 998 euroa. Vuoden aikana investoitiin viraston uuden kulunvalvontajärjestelmän lisätöihin, Elis-toiminnanohjausjärjestelmän versiopäivitykseen, talojen tekniikan laitteisiin, IT-ohjelmistojen hankintaan sekä talojen kalusteiden hankintaan. Henkilöstö Kulttuurikeskuksessa työskenteli vuoden 2014 lopussa päätoimisesti 124 henkilöä. Heistä vakinaisia työntekijöitä oli 102 ja määräaikaisia 22. Vuoden lopussa virastossa oli 14 työllistettyä, 4 siviilipalvelusvelvollista ja 55 tuntiopettajaa. Vakinaisen päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta. Henkilöstöstä oli naisia 60 prosenttia ja miehiä 40 prosenttia. Kestävä kehitys Kulttuurikeskus pyrkii tiedottamaan työntekijöilleen erilaisista kestävään kehitykseen liittyvistä mahdollisuuksista ja toimenpiteistä. Viraston eri toimipisteet jakavat asiakkailleen eri kielillä tietoutta kestävästä kehityksestä ja siihen liittyvistä aiheista. Myös avustusten saajilta edellytetään kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottamista projekteissaan. TOIMINTAKERTOMUS 2014 23


Toimintakertomus 2014
To see the actual publication please follow the link above