Page 13

Toimintakertomus 2014

Vapaaehtoisen kulttuurikaverin voi pyytää seurakseen ja avukseen erilaisiin tapahtumiin. Kuvassa kulttuurikavereita Musiikkitalossa. Kuva: Mika Ruusunen asukkaat edustavat kaikkia taiteenaloja ja monipuolistavat helsinkiläistä taide- ja kulttuuritarjontaa. Huvilassa on ympäri vuoden yleisölle avoinna oleva tila, porvariskotinäyttely. Ruotsinkielinen toiminta Kulttuurikeskuksen ruotsinkieliseen toimintaan kuuluu kehitystyö, yleisötyö sekä aluetalojen ruotsinkielisen ohjelma- ja taidekasvatustyön edistäminen. Kulttuurikeskus toimii urbaanin kulttuuriyhteistyön sekä ruotsinkielisen sisällöntuottamisen aloitteentekijänä ja asiantuntijana. Yhteistyökumppaneita ovat kaupungin muut virastot, eri taidelaitokset ja kulttuuriyhteisöt sekä muut kolmannen sektorin toimijat. Kertomusvuonna kulttuurikeskuksessa tehtiin ruotsinkielisten palveluiden selvitys, minkä lisäksi osallistuttiin Kaksikielisen Helsinki -selvityksen laatimiseen. Ruotsinkielisten koulujen kulttuurikasvatusta tuettiin uudistetun Kultusverkkopalvelun sekä kulttuurikoordinaattoriverkoston kautta. Kulttuurikeskus osallistui valtakunnalliseen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen kehittämiseen ja levittämiseen osana lastenkulttuurikeskusverkostoa. Pohjoismaista taidekasvatustyötä jatkettiin eri tasoilla. Pienten lasten kulttuurikasvatusta kehitettiin muun muassa virastojen välisen Bokbubbel projektin ja muiden koulutusten avulla. Saavutettavuutta edistettiin muun muassa erityislasten Barnfest-tapahtumassa, SenioRöst-verkoston senioriohjelmassa sekä Rimjam-perheohjelmissa. ESR-hanke Produforumin loppuraportista kehittyi ajatuskirja nimeltään Kulturkokboken. Kansainvälinen toiminta Kulttuurikeskus osallistui Eurocities-kaupunkiverkoston kulttuurifoorumin kokouksiin ja työryhmätyöhön. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa taiteen vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja ja saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Vuoden aikana osallistuttiin toimialan kansainväliseen asiantuntijatyöhön. Erityisesti kulttuurisen vanhustyön hyviä helsinkiläisiä esimerkkejä käytiin esittelemässä muiden kaupunkien asiantuntijoille. Kulttuurinen vanhustyö Helsingin kaupunki haluaa edelleen vahvistaa kulttuurista vanhustyötä. Kulttuurikeskuksessa ja sosiaali- ja terveysvirastossa työtä tekee virastojen yhteinen kulttuurisen vanhustyön suunnittelija. Suunnittelija kouluttaa ja opastaa sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä että taiteen ja kulttuurin ammattilaisia siihen, miten vanhustyöhön voidaan sisällyttää taidelähtöisiä menetelmiä. Tärkeässä osassa on myös kulttuurisen vanhustyön kansallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä viestiminen Troppi-uutiskirjeen avulla sekä yhteistyöverkoston järjestämät tapaamiset ja seminaarit. Kulttuurista vanhustyötä toteutettiin lisäksi erilaisten hankkeiden kautta. Kulttuurikaveritoiminta Helsinki on vuodesta 2013 kehittänyt kulttuurista vapaaehtoistoimintaa. Siinä vapaaehtoiset kulttuurikaverit lähtevät seuraksi tai vertaisoppaiksi näyttelyihin, esityksiin ja konsertteihin. Kulttuurikaveritoiminnan erityisinä kohteina ovat kotona asuvat helsinkiläiset vanhukset ja maahanmuuttajat. Vierailukohteina keväällä 2014 olivat Malmitalo, Kanneltalo ja Helsingin taidemuseo sekä Helsingin kaupunginmuseo. Syksyllä toimintaan tuli mukaan 11 uutta kulttuurikohdetta: Vuotalo, Stoa, Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri, Kansallisooppera, Ateneum, Suomalainen barokkiorkesteri, Ooppera Skaala, Tanssin talo, Zodiak ja Teatterimuseo. Kulttuurikaveritoiminnan tavoitteina on lisätä kulttuuripalveluiden saavutettavuutta, rohkaista ja aktivoida vaikeammin tavoitettavia kohderyhmiä käyttämään kulttuuripalveluita sekä lisätä vuorovaikutusta palveluiden tarjoajien ja kansalaisten välillä. Toiminta vahvistaa myös sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Kulttuurikaveri pilottia toteuttavat yhteistyössä kulttuurikeskus ja sosiaali ja terveysvirasto. Toimintaa rahoittaa myös Helsingin Lähiöprojekti. TOIMINTAKERTOMUS 2014 13


Toimintakertomus 2014
To see the actual publication please follow the link above