År 2014 i ett nötskal

Toimintakertomus 2014

Kulturdirektörens HELSINGFORS ÄR FINLANDS främsta kulturstad. Nästan alla riksomfattande kulturinstitutioner och högskolor för den högsta undervisningen i både konst och kultur finns inom Helsingfors gränser. Våra kommunala konstinstitutioner klarar sig dessutom bra i internationell jämförelse. Med sin verksamhet kompletterar och utvecklar Helsingfors kulturcentral kedjan av enheter, som främjar konst och kultur. Vi ansvarar för den övergripande visionen i fråga om det kulturella välbefinnandet i Helsingfors och det är ett arbete som vi gärna utför. År 2014 delade Kulturcentralen ut stöd till fler än 650 aktörer. De små och stora bidragen gör att Helsingfors är en levande stad året om. Vår kulturpolitiska avdelning är expert såväl på bidrag som på forskning, internationell verksamhet och stigande framtidstrender. Dess vision och kompetens stöder inte bara Kulturcentralen utan hela Helsingfors samt kulturaktörerna i staden. Avdelningens smarta lösningar har framgångsrikt kopierats också av andra kommuner i Finland, vilket gläder oss. Våra utredningar visar dessvärre att Helsingfors inte är en kulturellt jämlik stad. Alla helsingforsbor har inte samma möjlighet att uppleva och skapa kultur. En faktor som bidrar till detta är vårt eget stödsystem och därför utvecklar vi kontinuerligt stödsystemet för att åtgärda situationen. Kulturcentralens sju kulturhus hade bråda tider under hela året med Stoas 30-årsjubileum och Malms kulturhus´ 20-årsjubileum som självklara höjdpunkter. Caisa gjorde en heltäckande och grundlig utredning om behovet av kulturtjänster i det mångkulturella Helsingfors under de kommande 15 åren. År 2014 ordnades sammanlagt 1 700 föreställningar med 196 000 personer i publiken. 1 306 konstkurser för barn ordnades med 13 000 deltagare. Antalet utställningar var 124 och de besöktes av 262 000 konstvänner. Bakom allt detta stod vår flitiga, sakkunniga och engagerade personal. Helsingfors kulturpris överräcktes till Pelle Miljoona och kulturbragdpriset till WHS-gruppen för öppnandet av Teatteri Unioni. Som kronan på verket kan nämnas att utvecklingen av danskonsten i Finland och Helsingfors fick ytterligare fart genom en donation på 15 miljoner euro av Jane och Aatos Erkkos stiftelse till projektet Dansens hus. År 2015 utreds stadens och statens förmåga att sköta den återstående delen av investeringen och att ta ansvar för finansieringen av den framtida verksamheten. Stuba Nikula Kulturdirektör 24 TOIMINTAKERTOMUS 2014 översikt Helsingfors kulturcental År 2014 i ett nötskal


Toimintakertomus 2014
To see the actual publication please follow the link above