Ylipormestarin katsaus
Helsinki-konserni
Kaupunginvaltuusto 1997
Kaupunginhallitus 1997
Helsingin kehittämisen suunta
Kaupunginjohtajan toimiala
Sivistys- ja henkilöstötoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi
Tekninen toimi
Vuosikertomuksen tilinpäätösosa
Tietoja Helsingistä

 

   
Puheenjohtaja
Suvi Rihtniemi
  I varapuheenjohtaja
Tuula Haatainen
  II varapuheenjohtaja
Ulla Gyllenberg

 

 

   
PUHEENJOHTAJISTO
Puheenjohtaja Suvi Rihtniemi, Kok
Ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuula Haatainen, SDP
Toinen varapuheenjohtaja Ulla Gyllenberg, RKP
 
KAUPUNGINVALTUUTETUT
Kaupunginvaltuutettujen ja varajäsenten ryhmitys puolueittain äänimäärän mukaisessa järjestyksessä
 
KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.
Valtuutetut (26) Varajäsenet (23)
Zyskowicz Ben
Rihtniemi Suvi
Rauramo Anssi
Bogomoloff Harry
Lekman Sirkka
Suominen Riitta
Moilanen Eeva-Liisa
Kanerva Seppo
Pajunen Jussi
Samulin-Peltomäki Aira
Häikiö Martti
Lemberg Irmeli
Pekkarinen Taito
Aurejärvi Erkki
Vapaavuori Jan
Riihelä Esko
Wallden-Paulig Irmeli Hagelberg Kai
Koskinen Kauko
Honkanen Esko
Sarkomaa Sari
Törhönen Lauri
Hirvikallio Matti
Hagfors Kari
Apajalahti Jouni
Liemola Lasse
Heinrichsen-Mali Anne Christine Öhman Tuula
Urho Ulla-Marja
Rautava Risto
Lehtinen Christel
Klami Hannu Tapani
Kuusanmäki Jukka
Enroth Matti
Ranki Risto
Kosonen Risto
Diarra Habib
Haanperä Minna
Anttila Pirkko Kyllikki
Halme Matti
Arppe Juhani
Aaltonen-Koivistoinen Arja
Eräpuro Heidi
Hinkkanen Anja
Leppä-aho Pauli
Karimo Kristian
Mustajärvi Liisa
Salmi Kauko
Immonen Tiina
SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI R.P.
Valtuutetut (21) Varajäsenet (21)
Bryggare Arto
Hiltunen Rakel
Alho Arja
Haatainen Tuula
Taipale Ilkka
Björklund Ilkka-Christian
Kalima Kai
Hertzberg Päivi
Pajamäki Markus (Osku)
Sovala Anni
Vehviläinen Sirkka-Liisa
Anttila Maija
Turpeinen Pirkko
Helo Pentti
Tenkula-Kylä-Liuhala Tarja Taina Matti
Kallio Kalle
Kauppila Riitta
Paasilinna Petra
Aalto Erkki
Allen Tuovi
Vermilä Veikko
Vuorela Antti
Väisänen Matti
Paavola Paavo J.
Tuomisto Tero
Koivusalo Pekka
Lehto Risto
Ekholm Leo
Karhi Pirkko
Lampela Heikki
Isotalo Päivi
Leppälä Anna-Kaarina
Meriläinen Risto
Sänkiaho Ritva
Osman Zahra
Lehtonen Hannele
Klinga Marjut
Arajärvi Pentti
Hänninen Tuula
Pennonen Oiva
Puska Timo
VIHREÄ LIITTO R.P.
Valtuutetut (16) Varajäsenet (16)
Brax Tuija
Soininvaara Osmo
Krohn Irina
Luukkainen Hannele
Sauri Pekka
Myllykoski Pekka
Kanerva Inka
Näre Sari
Soininvaara Anna-Maria Könkkölä Kalle
Tarkkanen Jussi
Mustonen Veera
Abdulla Zahra Ali
Ikävalko Suzan
Muhonen Sallamaari
Krohn Minerva
Puustinen Sirkku
Könkkölä Maija
Söderling Petra
Lehtikuusi Hannele
Junes Aulis
Saukkonen Ari
Lehtipuu Otto
Peltonen Meri
Sormunen Pekka
Pesola Mikko
Karvonen Pirjo
Hakala Kati
Nieminen Marjatta
Eerola Leena
Eskola Merja
Tuomikorpi Taina
SVENSKA FOLKPARTIET I FINLAND R.P.
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE
Valtuutetut (8) Varajäsenet (8)
Bremer Klaus (sit.)
Gyllenberg Ulla
Grönholm Maj-Britt
Åhman Göran
Gadd Sture
Föhr Juha
Mustelin Nils
Lampenius Linda
Falk Marianne
Dahlberg Birgitta
Antell Christer
Köhler Birgitta
Kuronen Antti
Melin Maria
Sorsa Barbara
von Bonsdorff Martin
VASEMMISTOLIITTO R.P.
Valtuutetut (6) Varajäsenet (6)
Saarnio Pekka
Kaunola Reijo
Laine Reino
Salin Olli
Hentilä Jorma
Vainio Kerttu
Roos J.P.
Reiman Pirjo
Kaarela Tiina
Kangas Helena
Aaltonen Kauko
Puhakka Sirpa
NUORSUOMALAISET R.P.
Valtuutetut (3) Varajäsenet (4)
Penttilä Risto
Lehtonen Kristiina
Väkiparta Satu
Konttinen Nina
Markelin Tuomo
Iloniemi Eero
Huhtamäki Martti
SUOMEN KESKUSTA R.P.
Valtuutetut (2) Varajäsenet (3)
Molander Sole
Paasikivi Annukka (sit.)
Tofferi Veli
Vanhala Pekka
Antturi Arto
SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO
FINLANDS KRISTLIGA FÖRBUND R.P.
Valtuutetut (2) Varajäsenet (2)
Reinikainen Pekka
Ebeling Mika
Helimäki Ilmari
Jakkila Lauri
PÄÄKAUPUNKISEUDUN SITOUTUMATTOMAT
Valtuutetut (1) Varajäsenet (2)
Hakalehto Ilkka Nieminen Kauko
Etelävuori Pirkko
   
  Etusivulle   Seuraava: Kaupunginhallitus 1997