Helsingin kaupunki

 

 

 

Ympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 14.10.2014 klo 16.15

Kokouspaikka: Viikinkaari 2a, kokoushuone Fastholma

Ympäristöjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Ympäristölautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Timo Latikka (varalla Tuula Palaste-Eerola) ja Sampsa Lehtorinta (varalla Leo Stranius) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennusteet 2014 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Ympäristötoimen vuoden 2014 talousarvion määrärahan ylittäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristönsuojeluosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsingin kaupunki Ympäristöraportti 2013.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Lausunnon antaminen Helsingin Kaupunginteatterin asemakaavaehdotuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12288 selostus, päivätty 19.8.2014, päivitetty Kslk:n 19.8.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12288 kartta, päivätty 19.8.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Kannelmäen Kantelettarentie 9:n asemakaavan muutosehdotuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12275 selostus, päivätty 19.8.2014, päivitetty Kslk:n 19.8.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12275 kartta, päivätty 19.8.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Ympäristölautakunnan lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helsingin Sataman hakemuksesta läjittää ruoppausmassoja Lokkiluodon meriläjitysalueelle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

lausuntopyynnön liitteet

 

6

Ympäristölautakunnan lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helsingin Sataman hakemuksesta läjittää ruoppausmassoja Koirasaarenluotojen meriläjitysalueelle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

lausuntopyynnön liitteet

 

7

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Rudus Oy:n Länsisalmen murskauslaitoksen ympäristölupa-asiassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vastinepyyntö asiassa Rudus Oy ym.

2

Lupapäätös_5_8_2014.pdf

3

Kuuleminen valitusten johdosta Rudus Oy ym.

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Ympäristölautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Citylogistiikan toimenpideohjelmasta pdf html

 

Muutos

Käsittely

- Vastaehdotus
Pyhälahti Timo + Palaste-Eerola Tuula
Lisätään kappaleen 2 jälkeen omaksi kappaleekseen:
Satamatoimintoihin ja keskustan alueen voimalaitoksiin liityvää logistiikkaa olisi syytä käsitellä toimenpideohjelmassa laajemmin, luonnoksessa tämä on lähes täysin sivuutettu.

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

- Vastaehdotus
Niemi Matti + Stranius Leo
Kpl 10: Korvataan "Varhaista keräilyä" jne. seuraavalla tekstillä uutena kappaleena:

Jätteenkeräilyn keräämisestä aikavälin 7.00-21.00 ulkopuolella tulisi järjestää kokeilu, jonka aikana selvitetään toiminnan melu-, liikenne- ym. vaikutukset. Kokeilun alueellisesta tai ajallisesta laajuudesta päätettäisiin erikseen. Kokeilua suunnitellessa tulisi mahdollisuuksien mukaan kuulla asukkaita ja muita sidosryhmiä. Selvityksistä ja kokeiluista saadaan tietoa ja kokemuksia, joiden perusteella jatkotoimia voidaan arvioida.

Lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Liitteet

1

Citylogistiikka toimenpideohjelma VALMIS.pdf

 

9

Lausunto Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Kansio I

2

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Kansio II

3

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Kansio III

 

10

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Circulation Oy:n ympäristölupahakemuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn päätös 18.9.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Ympäristöterveysosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Puheenjohtaja

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristöjohtaja

5

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 14.10.2014

Pirjo Moberg, hallintosihteeri

puhelin +358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi

 

Matti Miinalainen, verkkotiedottaja

puhelin +358 9 310 31520

matti.miinalainen@hel.fi