Helsingin kaupunki

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 13.5.2014 klo 16.15

Kokouspaikka: Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1

Virastopäällikkö

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valita jäsenet Seija Muurisen (varalla Tuula Salo) ja Jouko Malisen (varalla Anna Vuorjoen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen asiakaskannusteista luopuminen pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää asian jäsen Hannu Tuomisen esityksestä pöydälle.

Liitteet

1

Liite 1 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21.6.2001 577§ sekä esityslistalta Helsingin matkojen yhdistely- ja kuljetuspalvelujen kriteerit

2

Liite 2 Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21

3

Liite 3  Ote sosiaalilautakunnan kokouksen 21

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää asian jäsen Hannu Tuomisen esityksestä pöydälle.

Käsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotuksen lopussa olevan taulukon jälkeen seuraavan kappaleen: "Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet muuttuvat HSL:n vastaavien lippujen hintojen muutosten mukaisesti vastaten aina voimassaolevaa HSL:n vastaavan lipun hintaa."

Liitteet

1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 26.10.2010 § 423

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen matkaoikeuksien lukumäärän tarkistaminen pdf html

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää asian jäsen Hannu Tuomisen esityksestä pöydälle.

Liitteet

1

Liite 1 Ote sosiaalilautakunnan pöytäkirjasta 13.2.2007.

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lymfaterapiapalvelujen hankinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tarjouspyyntö H031-14

2

Palvelukuvaus

3

Sopimusluonnos

4

Lymfaterapeuttien nimilista ja lisäpisteiden koontilista

 

8

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten fysioterapiapalvelujen hankinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tarjouspyyntö H030-14

2

Palvelukuvaus

3

Sopimusluonnos

4

Fysioterapeuttien nimilista ja lisäpisteiden koontilista

 

9

Rintamaveteraanien fysioterapiapalvelujen hankinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tarjouspyyntö H041-14

2

Palvelukuvaus

3

Sopimusluonnos

4

Fysioterapeuttien nimilista

 

10

Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tarjouspyyntö H009-14

2

Palvelukuvaus

3

Sopimusluonnos

4

Kotihoidon toimipisteet osoitteet ja asiakkaat

5

Palveluasumisen yksiköt

6

Kielitaidon osoittaminen

7

Vastuunjakotaulukko

8

Lääkkeiden palautuslomake apteekkiin

 

11

Helsingin kaupungin ja valtion välinen kuntaan osoittamista ja kotoutumista koskeva sopimus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

OHJE, KOTOLAIN MUKAISTEN KUSTANNUSTEN KORVAUS KUNNILLE

2

Sopimus

3

HEL 2013-003734 Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen kuntien yhteistyö pakolaisten vastaanottoon liittyen

4

HEL 2013-003734 Kuntien vastaanottosopimusten uusiminen ja korvaukset 19.8.13

5

Nykyinen sopimus pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta

6

Tiedote syyrianpakolaisten vastaanottamisesta

 

12

Raportti helsinkiläislasten ja -nuorten psykiatrisista palveluista vuonna 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

2

Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2013

 

13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 13.05.2014

Jaana Juutilainen-Saari, viestintäpäällikkö

puhelin 310 42240

jaana.juutilainen-saari@hel.fi