Page 27

Toimintakertomus 2014

Den sjungande skådespelaren Kristina Halttu tolkade Anna-Mari Kähäris produktion på Gamlasgården, Mamls kulturhus och Nordhuset. Foto: Benjamin Ilmoni Ekonomi KULTURCENTRALENS DRIFTSUTGIFTER uppgick till 13 165 377 euro. Driftsintäkterna utgjorde 734 122 euro. Verksamhetsbidraget var –12 431 255 euro. Avskrivningar bokfördes till ett belopp om 447 808 euro. Driftsintäkterna uppgick till 22 122 euro mer än beräknat och besparingarna i de budgeterade driftsutgifterna utgjorde 1 623 euro. Savoy-teaterns driftsutgifter var 1 641 571 euro och intäkterna 803 978 euro. Verksamhetsbidraget var –837 593 euro. I budgeten hade för kulturcentralen reserverats 80 000 euro för verksamhet som finansieras med externa medel. Förvaltningen hade rätt att använda anslaget under förutsättning att man fick in motsvarande belopp från externa finansieringskällor på intäktssidan. Villkoret uppfylldes då undervisnings- och kulturministeriet finansierade Annegårdens projekt inom ramen för nätverket Aladdins lampa och stiftelsen Koneen säätiö finansierade Stoas regionala och flerspråkiga projekt ITU. Personal I SLUTET AV 2014 arbetade 124 personer på heltid vid kulturcentralen. Av dem var 102 fast anställda och 22 visstidsanställda. Vid utgången av året arbetade 14 sysselsatta, fyra civiltjänstgörare och 55 timlärare vid Kulturcentralen. Medelåldern för de fast anställda i huvudsyssla var 49 år. Av personalen var 60 procent kvinnor och 40 procent män. Svensk verksamhet KULTURCENTRALEN ERBJUDER program på svenska i sju kulturhus och informerar om utbudet i sina broschyrer och på sina nätsidor. Den kulturpolitiska avdelningen ansvarar för svenska utvecklingstjänster, såsom svensk innehållsproduktion samt publik- och nätverksarbete. Samarbetsparter är stadens övriga verk, olika kultur och konstinstitutioner samt aktörer inom den tredje sektorn. Kulturcentralen utvecklar aktivt olika koncept för lokalt, nationellt och nordiskt kultursamarbete. Kulturcentralen kartlade sina svenskspråkiga tjänster under året. Man medverkade även i stadens utredning om hur det tvåspråkiga Helsingfors kunde fungera ännu bättre. Det mångåriga ESF-projektet Produforum resulterade i publikationen Kulturkokboken. TOIMINTAKERTOMUS 2014 27


Toimintakertomus 2014
To see the actual publication please follow the link above