Page 26

Toimintakertomus 2014

Helsingfors kulturcental År 2014 i ett nötskal Den frivilliga kulturkompisen kan fungera som sällskap eller stöd vid olika evenemang. På bilden kulturkompisar i Musikhuset. Foto: Mika Ruusunen Stöd ÅR 2014 BEVILJADE kultur- och biblioteksnämnden 16,9 miljoner euro i stöd för konst och kultur. Av beloppet riktades 4,2 miljoner euro ut till professionella teatrar som omfattas av teaterlagen och 12,7 miljoner euro till stöd för samfund. Anslagen för stöd till samfund delades i huvudsak ut som verksamhetsbidrag till musikläroanstalter, professionella teatrar som inte omfattas av teaterlagen, museer, konstskolor samt bildnings- och konstsamfund. Dessutom beviljades anslag för stöd till samfund bland annat för genomförande av enskilda kulturprojekt, stöd till kultursamfund, närkulturprojekt, projekt för utveckling av kulturverksamhet samt konststipendier till enskilda professionella konstnärer. Under året behandlades sammanlagt 1094 ansökningar varav 657 beviljades stöd. Helsingfors kulturpris 2014 tilldelas musikern och författaren Pelle Miljoona. Stadens kulturpris delas ut till en konstnär bosatt i Helsingfors för dennas betydande konstnärliga meriter eller för betydande arbete för kulturlivet i Helsingfors. Prisbeloppet är 10 000 euro. Enskilda konststipendier beviljades till ett sammanlagt belopp om 256 000 euro. Stipendier beviljades representanter för mediekonst, seriekonst, lätt musik och danskonst. Sammanlagt 304 personer ansökte om konststipendier och stipendier beviljades 75 professionella konstnärer. Till mottagare av kulturbragdpriset för år 2014 utsåg Helsingfors kultur- och biblioteksnämnd Association WHS ry, som öppnat Teatteri Unioni. Prisbeloppet är 5 000 euro. Hedersomnämnanden delades ut till Arkadia International Bookshop och verksamhetsutrymmet Ääniwalli. 26 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pelle Miljoona. Foto: Mika Ruusunen


Toimintakertomus 2014
To see the actual publication please follow the link above