Page 16

Toimintakertomus 2014

Caisa KANSAINVÄLINEN KULTTUURIKESKUS CAISA edistää ja tukee Helsingin kulttuurista monimuotoisuutta. Toiminnan keskiössä ovat vuorovaikutuksen lisääminen eritaustaisten helsinkiläisten välillä, etnisten vähemmistöjen omaehtoisen kulttuurin harjoittaminen sekä Helsingin ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden toimintaedellytysten kehittäminen. Vuosi 2014 oli Caisan toiminnan uudelleenarvioinnin ja kehittämisen vuosi. Tavoitteena oli Caisan ja sen toiminnan verkottaminen yhä aktiivisemmaksi jäseneksi Helsingin kulttuurikeskuksen, helsinkiläisten taidelaitosten, eri virastojen sekä Suomen monikulttuurisuuskeskusten yhteisöön. Vuoden aikana Caisan toiminta laajentui sisällöllisesti ja se avautui monille uusille tekijöille. Kumppanuuksia solmittiin suunnitelmallisesti taiteilijoiden, yhdistysten ja taidelaitosten kanssa. Ohjelmistosuunnittelun lähtökohdaksi otettiin eritaustaisia ihmisiä yhdistävät kausikohtaiset teemat. Esittävän taiteen ohjelma sisälsi useita eri klubikonsepteja, lukudraamafestivaalin sekä nykysirkus- ja street dance -kokonaisuuksia. Galleriatiloissa nähtiin 18 eri näyttelyä, kuten valokuvanäyttelyt Ida Nisoselta (Facing Insecurity) ja Mikko Lagerstedtilta (Atmosphere) sekä Victor Amoussoun ja Leea Pienimäki-Amoussoun Auringon puhe II -näyttely. Vuorovaikutteinen ja monikulttuurinen kurssi- ja työpajatoiminta tarjosi sisältöjä kielitunneista ja kuvataiteesta puhekaraokeen ja pariakrobatiaan. Vuoden uutena painopisteenä oli muista maista Helsinkiin muuttaneiden ammattitaiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen. Esimerkkinä mainittakoon rahoitusmahdollisuuksista tietoa jakaneet Hard Money -apurahaklinikat, jotka keräsivät paljon osallistujia. Lisäksi taloon avattiin työpisteet kuudelle taiteilijaryhmälle ja -verkostolle. Caisan tulevia kehityslinjoja yhteen koonnut Caisa 2.0. -selvitys valmistui vuoden loppuun mennessä. Caisan salissa järjestettiin yhteensä 126 tilaisuutta, joissa kävi reilut 9 300 katsojaa. Keskuksen tuottamissa ulkoilmatapahtumissa (Kiinalainen uusi vuosi, Thailand Festival, Bon Appetito) vieraili lisäksi noin 50 000 kävijää. Lasten taidekasvatukseen osallistui 3 000 lasta, gallerioissa kävi reilut 29 000 henkilöä. caisakulttuuri caisakulttuuri caisakulttuuri 16 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Roman Schatzin ja Petr Potchinchtchikovin isännöimä HUPS! –klubi oli yksi Caisan uusista klubikonsepteista. Kuva: Alejandro Lorenzo


Toimintakertomus 2014
To see the actual publication please follow the link above