Page 12

Toimintakertomus 2014

Arts and culture in Helsinki -raportissa kulttuuritilastoja visualisoitiin uudella tavalla Painoalueet Julkaisut ja seminaarit Vuoden aikana toteutettiin kaksi julkaisua. Taide keskittyy keskustaan -julkaisu käsitteli kulttuuri- ja kirjastolautakunnan vuonna 2013 myöntämien avustusten alueellista jakautumista. Julkaisussa kuvataan karttojen avulla, miten kaupungin myöntämät taide- ja kulttuuriavustukset kohdentuvat eri kaupunginosiin. Selvitys vahvisti käsitystä siitä, että kulttuuri- ja taideavustaminen on painottunut keskustaan. Samalla oli havaittavissa myös se, että kaupungin kulttuuritarjonta vaihtelee eri kaupunginosissa. Arts and Culture in Helsinki -julkaisussa kuvattiin informaatiomuotoilun avulla monipuolisesti helsinkiläisen kulttuurin tilaa ja kehitystä. Julkaisussa nostettiin esiin muun muassa uudenlainen yhteisöllinen kaupunkikulttuuri, monenlaiset aktiivisten kaupunkilaisten ja yhteisöjen järjestämät tapahtumat ja festivaalit, uudenlaiset kirjastopalvelut sekä kulttuurin monet harrastuspaikat. Englanninkielinen julkaisu toteutettiin neljättä kertaa. Julkaisun toteuttivat Helsingin kaupungin tietokeskus ja kulttuurikeskus sekä informaatiomuotoilijat Jonatan Hildén, Juuso Koponen ja Tommi Kovala. Molempia julkaisuja jaettiin muun muassa Kuntien kulttuuritoimen neuvottelupäivien osallistujille. Kulttuurikeskuksen yhdessä Kuntaliiton FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa järjestämä seminaari pidettiin marraskuussa Finlandia-talolla. Neuvottelupäiville osallistui 66 henkilöä yli 30 kunnasta. Neuvottelupäivien teemana oli osallisuus ja osallistaminen. Päivän aikana käsiteltyjä aiheina olivat muun muassa Helsingin osallistava kulttuurityö, Caisan mahdollisuudet monimuotoistuvassa kaupungissa, kulttuurikasvatussuunnitelma sekä keskustakirjaston osallistava suunnitteluprosessi. Helsingin malli Helsingin osallistavan alueellisen kulttuurityön mallin kehittäminen jatkui vuoden 2014 aikana. Helsingin mallin perusajatuksena on rohkaista julkista tukea nauttivat kulttuurilaitokset ja taiteilijaryhmät toteuttamaan yhteistyössä asukkaiden kanssa taidetta ja kulttuuria kaupunginosiin ja kaupunkilaisille, jotka ovat jääneet kulttuuripalveluiden katveeseen. Kulttuurikeskus on tukenut taide- ja kulttuurilaitosten ja yhteisöjen yhteisöllisiä kehittämishankkeita, joita on toteutettu muun muassa Kontulassa, Pasilassa ja Roihuvuoressa. Kulttuurikeskus on kuluneen vuoden aikana innostanut mukaan lisää taidelaitoksia ja kulttuuritoimijoita sekä kartoittanut ja sitouttanut alueiden toimijoita, verkostoja sekä Zodiakin yhteisötaideprojekti Minun nimeni on rohkaisi esiintymään. Kuva: Tuomas Linna yhteistyökumppaneita. Kulttuurikeskus on myös kerännyt hallinnollisia ja toiminnallisia malleja sekä hyviä esimerkkejä osallistavista malleista muualta Euroopasta. Kehittämistyöhön on kuulunut olennaisena osana myös uusien painoalueiden linjaukset avustuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi loppuvuodesta kulttuurikeskukselle erillismäärärahan Helsingin mallin pilotoimiseen. Pilotointia toteutetaan alueellisesti ja ensisijaisesti seuraavilla alueilla: Jakomäki / Kivikko, Vuosaari, Maunula ja Kaarela. Pilotoinnin puitteissa on laadittu muun muassa seuraavat selvitykset: Taide keskittyy keskustaan: selvitettiin, miten kulttuuri ja kirjastolautakunnan vuoden 2013 avustukset jakautuivat alueellisesti. Helsinki-mallin pilotointialueiden esiselvitys: Selvitettiin pilotointialueiden väestön koostumusta, kaupunginosayhdistyksiä, julkisia palveluita sekä muita toimijoita. Aluetyö Aluetyö on kulttuurikeskuksen uusi painoalue. Aluetyöllä tavoitellaan kulttuurin saavutettavuuden lisäämistä ja kaupungin tasapainoista kehittämistä. Lähtökohtana on ollut tukea asukkaiden omia, osallisuutta lisääviä kulttuurihankkeita erityisesti esikaupunkialueella. Kaupunki toimii mahdollistajana. Asukkaat puolestaan vastaavat alueensa asiantuntijoina projektien tuottamisesta ja sisällöistä sekä hankkivat paikallisia resursseja projektiensa tueksi. Aktiivinen kulttuurityö vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja luo paikallisia vuorovaikutusrakenteita. Alueprojekteja tuetaan avustuksilla. Kaupunkikulttuuriavustuksista kaksi kolmasosaa suuntautui vuonna 2014 kaupunginosatoimijoille. Kulttuurikeskuksen työllistämä Stadin Juhlaorkesteri on ollut arvostettu lisäresurssi tapahtumien järjestäjille. Taiteilija-ateljeet ja residenssit Harakan saarella aivan Kaivopuiston edustalla sijaitsevalla Harakan saarella toimii kulttuurikeskuksen taitelija-talo ja kaupungin ympäristökeskuksen luontotalo. Kulttuurikeskus vuokraa helsinkiläisille ammattitaiteilijoille ja käsityöläisille ateljee-tiloja saarelta. Saaren taiteilija-yhteisön muodostaa noin kolmenkymmen taiteilijan kokonaisuus. Kansainvälistä toimintaa ja tukea ulkomaalaisten taiteilijoiden työskentelyyn tarjoaa puolestaan Eläintarhan huvila, Kulttuurikeskuksen oma taiteilijaresidenssi Tokoinrannassa. Residenssin 12 TOIMINTAKERTOMUS 2014


Toimintakertomus 2014
To see the actual publication please follow the link above