Kyselylomake

Vuoden 2011 tutkimuksen kysymykset laadittiin niin, että kaikki nuoret pystyivät vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti Digium-kyselynä. Kyselylomaketta testattiin kolmessa koulussa (6. luokka, lukion 1—3 vuositaso ja ammatillinen oppilaitos) ja muokattiin oppilaiden kommentit huomioiden.

Lomakkeen täyttö sujui oppilailta vaivatta, sähköisellä kyselyllä asioita voitiin kysyä aiempaa seikkaperäisemmin. Vuoden 2000 Kiirettä pitää -tutkimuksesta poiketen nyt päädyttiin sisällön ja pituuden puolesta yhteen lomakeversioon kolmen version sijaan. Vuoden 2000 tutkimuksen pisimmässä lomakkeessa oli 321 muuttujaa/yksittäistä kysymystä. Vuoden 2011 tutkimuksessa muuttujia oli 445. Kyselylomake_2011.pdf.

Skeittaaja. Kuvaaja Hannu Nieminen 
free website templates.