Esitutkimus

Nuorten vapaa-aika ja harrastukset ovat olleet Helsingissä tutkimuksen kohteena pitkään. Ensimmäinen selvitys tehtiin 1950-luvun alussa (Bruun 1952), ja 1980-luvun alusta lähtien Helsingin kaupungin tietokeskuksessa on tutkittu säännöllisesti nuorten vapaa-aikaa laajoilla kyselyillä (Lankinen 1984; Siurala 1991; Keskinen 2001).

Uusimman tutkimuksen suunnittelu aloitettiin keväällä 2010 esitutkimuksella, jossa käytiin läpi 2000-luvulla nuorisokulttuurissa tapahtuneita ilmiöitä sekä etsimällä kansanvälistä vertailuaineistoa. Esitutkimukseen kuului myös vuoden 2000 kyselyn kyselylomakkeiden päivittäminen 2010-luvun tilanteeseen. Esitutkimusta ja uutta kyselyä on esitelty tietokeskuksen Quarterly lehdessä 4/2010 (Anttila 2010) sekä Kvartti-lehdessä 1/2011 (Anttila 2011).

Kyselylomaketta testattiin kolmessa koulussa (6. luokka, lukion 1—3 vuositaso ja ammatillinen oppilaitos) ja muokattiin oppilaiden kommentit huomioiden.

Lähteet

  • Bruun, Kettil 1952. Nuorisotutkimus vuonna 1951. Teoksessa: Tilastollisia kuukasitietoja Helsingistä N:o 10–11/1952. Helsingin kaupungin tilastotoimisto, 193–264
  • Anttila, Anna 2010. Still keeping busy. What's new about young people's leisure? Helsingin kaupungin tietokeskus. Quarterly 4/2010 pdf
  • Anttila, Anna (2011). Kiirettä pitää II. Mitä uutta nuorten vapaa-ajassa? Helsingin kaupungin tietokeskus. Kvartti 1/2011 pdf
  • Keskinen, Vesa (2001). Kiirettä pitää. Kaverit, koti, koulua ja nuorten vapaa-aika Helsingissä 2000. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 2001:10
  • Lankinen, Markku (1984). Nuorten harrastukset ja vapaa-aika Helsingissä 1982. Helsingin kaupungin tilastokeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 1984:1
  • Siurala, Lasse (1991). Urbaanin nuoren vapaa-aika: Helsingin koululaisten vapaa-ajan vietto 1982 ja 1990. Helsingin kaupungin tilastokeskuksen tutkimuksia 1991:7

Kyselylomakkeen testaus meneillään. Helsingin kaupungin tietokeskus 100 vuotta, video.

 
free website templates.