Mikä tutkimus?

Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta ja harrastuksista. Osa kysymyksistä koskee nuorten koulunkäyntiä ja tulevaisuuden suunnitelmia, perhettä ja muita asioita kuten yleistä viihtymistä omalla asuinalueella, vaikutusmahdollisuuksia ja asenteita luonnonsuojeluun.

Tutkimustuloksia käytetään monin eri tavoin hyödyksi opetusvirastossa ja nuorisoasiainkeskuksessa ja toivottavasti myös laajemmin nuorten hyväksi tehtävässä työssä.

Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus täydentää 1980-luvun alussa alkanutta nuorten vapaa-aikatutkimusten sarjaa (ks. Lankinen1984, Siurala 1991 ja Keskinen 2001).

  • Keskinen, Vesa (2001). Kiirettä pitää. Kaverit, koti, koulu ja nuorten vapaa-aika Helsingissä 2000. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 2001:10.
  • Lankinen, Markku (1984). Nuorten harrastukset ja vapaa-aika Helsingissä 1982. Helsingin kaupungin tilastokeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 1984:1.
  • Siurala, Lasse (1991). Urbaanin nuoren vapaa-aika: Helsingin koululaisten vapaa-ajan vietto 1982 ja 1990. Helsingin kaupungin tilastokeskuksen tutkimuksia 1991:7.

 
free website templates.