Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto muodostuu 1 433 iältään 11—19-vuotiaan nuoren vastauksista. Alla olevassa kaaviossa on esitetty tutkimusaineisto luokan ja luokka-asteen mukaan.


Kaavio

Aineistossa on tyttöjen yliedustus. Tyttöjen yliedustus huomioidaan tarkasteluissa tutkimalla tyttöjä ja poikia erikseen.

Ruotsinkieliset koulut vastasivat kyselyyn muita tunnollisemmin. Näistä kouluista vastaajia oli 195 (13,6 %) eli väestöosuuttaan enemmän. Ruotsinkielisten vastaajien osuutta lisäsi Östersundomin koulujen mukaantulo otokseen.

Muualla kuin Helsingissä asuvia, mutta Helsingissä koulua käyviä vastaajia oli yhteensä 118 (8 %). Heistä valtaosa oli lukiolaisia.

Tutkimukseen vastanneista nuorista 84 % oli sellaisia, joiden molemmat vanhemmat olivat syntyneet Suomessa. Maahanmuuttajataustaisia tai kansainvälisissä perheissä asuvia vastanneista oli 223 eli 16 %.

 
free website templates.