Aineiston keruu

Tutkimuksen perusjoukkona ovat peruskoulun 5.—9.-luokkalaiset sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuositason oppilaat, eli iältään 11—19-vuotiaat lapset ja nuoret. Otoskoulut (56 kpl) valittiin hyödyntäen muun muassa aiempia tutkimuksia:

  • 1) Vuoden 2000 kyselyssä mukana olleet koulut. Nämä koulut valittiin hyvin monipuolisin perustein muun muassa alueen, kielen ja koulutyypin (esimerkiksi erikoiskoulut) mukaan. Osa näistä kouluista oli mukana jo vuoden 1990 kyselyssä.
  • 2) Nuorisoasiankeskuksen keväällä 2010 tehdyn asiakastutkimuksen otoskoulut, jotka oli valittu asiantuntijaraadissa edustamaan Helsinkiä pienoiskoossa.
  • 3) Päivitys vuoden 2011 tilanteeseen, eli mukaan tuli kouluja myös Helsingin uudelta alueelta Östersundomista Itä-Helsingistä.

Valittujen koulujen rehtoreille soittaminen ja saatekirjeiden lähettäminen sähköpostitse aloitettiin 14.3.2011. Maaliskuun loppuun mennessä kaikki rehtorit, muutamaa koulua lukuun ottamatta, saatiin tavoitettua ja viimeiset huhtikuun alussa.

Ensimmäiset vastaukset saatiin 21.3.2011, viikon kuluttua ensimmäisistä yhteydenotoista. Kolmesta mukaan valitusta ammatillisesta oppilaitoksesta saatiin vain yhden oppilaitoksen vastaukset, minkä takia ammatillisen oppilaitosten oppilaiden vastauksia ei voitu tutkimuksessa täysin hyödyntää. 56 otoskoulusta saatiin lopulta 42 koulun vastaukset. Koulutasolla tutkimuksen vastausprosentti on siten 75.

Viimeiset vastaukset saatiin 26.5.2011 ja sähköinen kysely suljettiin 30.5.2011. Vastauksia saatiin yhteensä 1459, joista 26 jouduttiin hylkäämään puutteellisen tai muuten epäasiallisen täyttämisen takia. Tutkimusaineisto muodostuu siten 1433 nuoren vastauksista.

 
free website templates.