HKM logo KuvapolutBildstigar
Picture Paths


Katajanokka - Töölö
Kallio - Länsi-Pasila
Malmi - Herttoniemi
Puistola


Puistola oli 1900-luvun alkuun asti metsiä ja niittyjä. Rautatien rakentaminen ja pääkaupungin laajentuminen vaikuttivat siihen, että Puistola alkoi kiinnostaa myös asuinalueena.

1900-luvun alussa Parkstad-Wanda-Puistokylä -niminen yhtiö alkoi palstoittaa ja myydä tarvitsijoille omakotitontteja, ja tästä käynnistyi Puistolan vanhan osan rakentaminen. Helsingin kaupunkiin Puistola liitettiin suuressa alueliitoksessa vuonna 1946.

Huomattavaa muutosta alueelle merkitsi 1971 vahvistettu asemakaava, joka vähin erin muutti sen luonnetta omakotialueesta rivitalovaltaiseksi. Pääradan länsipuolisille pelloille alettiin rakentaa tiivistä kerrostaloaluetta eli Tapulikaupunkia vuonna 1974.

Puistolanraitti 8 / Parkstads bygata 8 Alankotie 18 / Låglandsvägen 18 Puistolantanhua 6 / Parkstadstået 6
Puistolanraitti 13 / Parkstads bygata 13 Mikonpolku 1 / Mickosstigen 1 Reino Helismaantie 1 / Reino Helismaas väg 1
Puistola / Parkstad

Fram till början av 1900-talet var Parkstad skog och ängar. I och med byggandet av järnvägen och huvudstadens expansion började Parkstad intressera även som bostadsområde.

I början av 1900-talet började ett bolag med namnet Parkstad-Wanda-Puistokylä dela upp området i jordlotter och sälja egnahemshustomter för folk som behövde dem. Detta blev startpunkten för byggandet av den gamla delen av Parkstad. Parkstad införlivades med Helsingfors stad i den stora områdesinkorporeringen år 1946

En betydande ändring för området skedde i och med den år 1971 bekräftade detaljplanen som stegvis ändrade områdets karaktär från egnahemshusområde till ett radhusdominerat område. På åkrarna väster om stambanan började man år 1974 bygga ett tätt höghusområde, Stapelstaden.


Until the beginning of the 1900s, Puistola consisted of forests and meadows. The construction of the railway and the extension of the capital made Puistola start to seem like an attractive area for residential use.

In the early 1900s, a company named Parkstad-Wanda-Puistokylä started parcelling and selling building sites for detached houses to those who needed them, and so began the construction of the old section of Puistola. Puistola was incorporated into the City of Helsinki in the great district incorporation of 1946.

The town plan confirmed in 1971 meant great changes for the area, whose character gradually shifted from an area with mostly detached houses into mainly terraced houses. Construction of a compact housing area with blocks of flats, Tapulikaupunki, began in the fields on the west side of the main railway line in 1974.

Helsingifors stadsmuseumHelsinki City Museumwww.helsinginkaupunginmuseo.fiHelen logo