HKM logo KuvapolutBildstigar
Picture Paths


Katajanokka - Töölö
Kallio - Länsi-Pasila
Malmi - Herttoniemi
Puistola

Katajanokka oli alun perin metsäinen niemi, jonne laitakaupungin asutus vähitellen 1700-luvulla levisi. Kanava rakennettiin 1840-luvulla ja Katajanokkaa hallitseva Uspenskin katedraali vuonna 1868. Suurin osa alueen rakennuskannasta on 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Oman leimansa kaupunginosalle ovat antaneet kalastus, satama kaikkine toimintoineen, varuskunta-alue ja vankila.

Katajanokka tunnetaan erityisesti yhtenäisestä jugend-arkkitehtuuristaan, vaikka alueelta löytyy hienoja esimerkkejä eri aikojen rakennustyyleistä.

Katajanokan kuvapolulla kuljetaan kaupunginosan kaduilla 1910-luvulta 1970-luvulle asti.

Katajanokka / Skatudden
Pormestarinrinne 2a / Borgmästärebrinken 2a Rahapajankatu 5 / Myntgatan 5 Satamakatu 7 / Hamngatan 7 Katajanokankatu 8 / Skatuddsgatan 8 Luotsikatu 5 / Lotsgatan 5 Katajanokankatu 2 / Skatuddsgatan 2 Satamakatu 1 / Hamngatan 1

Skatudden var från början en skogig udde dit bosättningen så småningom under 1700-talet bredde ut sig från stadens rand. Kanalen byggdes på 1840-talet och Uspenskijkatedralen, som härskade Skatudden, år 1868. Största delen av byggnaderna i området uppfördes kring sekelskiftet 1900. Fisket, hamnen med sina olika verksamheter, garnisonsområdet och fängelset har alla satt sin prägel på området.

Skatudden är speciellt känd för den enhetliga jugendarkitekturen, fastän man på området hittar fina exempel på byggnadsstilar från olika tidsåldrar. På Skatuddens bildstig vandrar man längs stadsdelens gator från 1910-talet ända till 1970-talet.


Katajanokka
Originally a wooded headland outside the town, Katajanokka was gradually settled in during the 18th century. The canal was built in the 1840s, and Katajanokka's most dominant building, Uspenski Cathedral, was completed in 1868. The majority of the buildings in the area date from the late 19th and early 20th century. The city district has been characterised by fishing, the port and all its activities, the garrison and the prison.

Katajanokka is known especially for its uniform Art Nouveau architecture, but the area also features prime examples of construction styles from other eras. The Katajanokka Picture Path takes the viewer through the district's streets from the 1910s to the 1970s.

Helsingifors stadsmuseumHelsinki City Museumwww.helsinginkaupunginmuseo.fiHelen logo