HKM logo KuvapolutBildstigar
Picture Paths


Katajanokka - Töölö
Kallio - Länsi-Pasila
Malmi - Herttoniemi
Puistola


Herttoniemi
Herttoniemen asutus on vanhaa perua. Alueelta löytyy kaksi pronssikautista hautaröykkiötä sekä Herttoniemen kartano upeine puistoineen. Herttoniemen keskiaikainen kylä oli Helsingin pitäjän vanhimpia.

Läntinen Herttoniemi oli ennen rakentamistaan lähinnä metsikköä ja tunnettu hyvistä marja- ja sieniapajistaan. Alueella harrastettiin myös retkeilyä ja se oli talvisin hiihtäjien suosiossa. Vuoden 1946 alueliitoksessa Helsingin maalaiskuntaan kuulunut alue liitettiin osaksi Helsinkiä ja pian alueelle rakennettiin yksi kaupungin ensimmäisistä lähiöistä.

Ajan tapaan Herttoniemen lähiö rakennettiin luonnonläheiseksi ja monimuotoiseksi, joskin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Alueella yhdisteltiin erikokoisia ja –tyyppisiä rakennuksia, omakotitaloja, rivitaloja ja erilaisia kerrostaloja.

Herttoniemen kuvapolulla kuljetaan Länsi-Herttoniemen kaduilla 1950- ja 1960-luvuilla.

Hiihtomäentie 36 / Skidbacksvägen 36 Hiihtomäentie 34a / Skidbacksvägen 34a Karhutie 25 / Björnvägen 25
Mäyrätie 12 / Grävlingsvägen 12 Ahmatie 8 / Järvvägen 8 Ahmatie 4 / Järvvägen 4 Mäyrätie 2 / Grävlingsvägen 2
Herttoniemi / Hertonäs

Hertonäs Bosättningen i Hertonäs har gamla anor. På området finns två gravhögar från bronsåldern samt Hertonäs gård med en vacker park. Den medeltida byn i Hertonäs var en av de äldsta i Helsingfors socken.

Innan västra delen av Hertonäs byggdes var området en skogsdunge och känd för de rikliga mängderna bär och svampar. Till området gjordes också utflykter och på vintrarna var det populärt bland skidåkarna. År 1946 inkorporerades området som tillhörde Helsingfors landskommun med Helsingfors och snart byggdes en av stadens första förorter på området.

Enligt tidens sed byggdes förorten i Hertonäs till en naturnära och mångsidig, om ändå en enhetlig helhet. På området förenades byggnader i olika storlekar och typer, egnahemshus, radhus och olika slags höghus.

På Hertonäs bildstig vandrar man längs gatorna på Västra Hertonäs under 1950- och 1960-talen.


Herttoniemi
Inhabitation in Herttoniemi dates from way back. The area features two Bronze Age burial cairns and Herttoniemi Manor with its fabulous gardens. The medieval village of Herttoniemi was one of the first in the parish of Helsinki.

Before its construction, most of western Herttoniemi was covered by a forest rich with berries and mushrooms. The area was also popular with hikers and skiers. In the 1946 annexation, this area belonging to the rural municipality of Helsinki was annexed to the city, and it soon became one of Helsinki’s first suburbs.

As was customary at the time, the suburb of Herttoniemi was constructed as a natural and diverse yet uniform whole. The area saw combinations of buildings of various types and sizes: detached houses, terraced houses and different blocks of flats.

The Herttoniemi Picture Path travels the streets of western Herttoniemi in the 1950s and 1960s.

Helsingifors stadsmuseumHelsinki City Museumwww.helsinginkaupunginmuseo.fiHelen logo