Tävlingen Greater Helsinki Vision 2050

Tävlingen Greater Helsinki Vision 2050 var en öppen internationell planeringstävling som utlystes 2006 för att utveckla Helsingforsregionen. Ur internationell synvinkel sett var den exceptionellt omfattande både i fråga om målsättning, planeringsområdets storlek och prissumman. Huvudpriset var 160.000 euro och sammanlagt utdelades priser för över en halv miljon euro.

Totalt inflöt 86 godkända förslag. Juryns ordförande var biträdande stadsdirektör Pekka Korpinen. Finlands Arkitektförbund hade till fackdomare utsett professor Helka-Liisa Hentilä och professor Trevor Harris. Som utländsk medlem i juryn var Peter Ache.

Till de utmaningar och trender som lyftes fram i tävlingsarbetena och som bör beaktas vid planeringen av metropolområdet hör bl.a. klimatförändringen, den åldrande befolkningen, den ökande hälso- och miljömedvetenheten, den etiska konsumtionen, den ökande mångfalden och individualismen i levnadssätten, den förändrade karaktären hos lönearbetet och den ökande arbetsrelaterade rörligheten.

Det vinnande förslaget i tävlingen, Emerald, hade utarbetats av den helsingforsiska planeringsbyrån WSP Finland. Juryn ansåg att Emerald var ett "visionärt och innovativt förslag, som på ett genuint sätt blickar in i framtiden". Du kan se förslaget genom att klicka här.

Andra priset i tävlingen delades av tre förslag, Demos Now-gruppens Towards City 2.0, Frank Görgens Boundary Strips samt Oliver Seidels och Verena Brehms förslag Holistic Uniquenes.

Av de godkända förslagen inlöstes också fem förslag: Metroscape Helsinki, Orlando, (R)Evolver, Line TM samt Thirdlife.

Tävlingens webbsidor finns på adressen www.greaterhelsinkivision.fi

Information på svenska

Förslag

Påverka din omgivning

Utsläppskort? Vägtullar? Affärer på räls? Tunnel till Tallinn eller Stockholm? Skattelättnader till boendeområden med nollutsläpp? Självständig lokalförvaltning? Naturen till staden? Nu fattas besluten om Helsingforsregionens framtid. Det här är ditt tillfälle att påverka. Kommentera.

Tävlingen Greater Helsinki Vision 2050
Tävlingen Greater Helsinki Vision 2050 var en öppen internationell planeringstävling som utlystes 2006 för att utveckla Helsingforsregionen. Ur internationell synvinkel sett var den exceptionellt omfattande både i fråga om målsättning, planeringsområdets storlek och prissumman. Huvudpriset var 160.000 euro och sammanlagt utdelades priser för över en halv miljon euro.

Mest lästa

Sista kommentarer

Mest kommenterade