Page 33

Toimintakertomus 2014

LIITTEET Viraston menojen ja tulojen jakauma 2013–2014 Käyttötulot ja -menot Toteutuneet tulot ja toteutuneet menot Taidekasvatus ja oppilasmäärät Kulttuurikeskuksen näyttelyt ja kävijämäärät Kulttuurikeskuksen tapahtumat ja kävijämäärät TOIMINTAKERTOMUS 2014 33 Viraston menojen jakautuminen vuosina 2013–2014 2013 % 2014 % Muutos euroa Muutos % Kulttuurijohtaja ja viestintä 524 382 1,7 517 196 1,6 -7 186 -1,4 Kulttuuripalvelut 7 212 953 23,5 7 897 195 24,9 684 242 9,5 Kulttuuripolitiikka 1 419 754 4,6 1 547 842 4,9 128 088 9,0 Yhteispalvelut 3 264 888 10,6 3 203 144 10,1 -61 744 -1,9 Kulttuurikeskus (Talousarviotili 4 17 01 yhteensä) 12 421 976 40,4 13 165 377 41,6 743 401 6,0 Savoy-yksikkö 1 520 454 4,9 1 641 571 5,2 121 117 8,0 Kulttuurikeskuksen toiminta yhteensä 13 942 430 45,4 14 806 948 46,7 864 518 6,2 Avustukset yhteisöille 12 634 281 41,1 12 736 980 40,2 102 699 0,8 Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille 4 150 935 13,5 4 138 870 13,1 -12 065 -0,3 Avustukset yhteensä 16 785 215 54,6 16 875 850 53,3 90 635 0,5 Kaikki menot yhteensä: 30 727 646 100,0 31 682 798 100,0 955 152 3,1 Viraston tulojen jakautuminen vuosina 2013–2014 2013 % 2014 % Muutos euroa Muutos % Kulttuurijohtaja ja viestintä 0 0,0 0 0,0 0 0 Kulttuuripalvelut 716 976 47,4 623 161 40,5 -93 815 -13,1 Kulttuuripolitiikka 114 158 7,6 90 436 5,9 -23 722 -20,8 Yhteispalvelut 17 403 1,2 20 525 1,3 3 122 17,9 Kulttuurikeskus (Talousarviotili 4 17 01 yhteensä) 848 538 56,2 734 122 47,7 -114 416 -13,5 Savoy-yksikkö 662 639 43,8 803 978 52,3 141 339 21,3 Tulot yhteensä: 1 511 177 100,0 1 538 100 100,0 26 923 1,8


Toimintakertomus 2014
To see the actual publication please follow the link above