kansi

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA
HELSINGFORS STADS STATISTISK ÅRSBOK

2000

STATISTICAL YEARBOOK OF THE CITY OF HELSINKI

Lataa pdf