kansi

HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA
HELSINGFORS STADS STATISTISK ÅRSBOK

1994

STATISTICAL YEARBOOK OF THE CITY OF HELSINKI

Lataa pdf