Helsingin kaupunki

 

 

 

Ympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 24.1.2017 klo 16.15

Kokouspaikka: Viikinkaari 2a, kokoushuone Fastholma

Ympäristöjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Ympäristölautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla ympäristölautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Anita Vihervaara ja Hanna Lähteenmäki sekä varatarkastajiksi jäsenet Sirpa Norvio ja Riina Länsikallio.

 

2

Ympäristökeskuksen vuoden 2017 tulosbudjetti pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

TULOSBUDJETTI 2017 Ympäristökeskus

 

3

Vuonna 2016 käyttämätöntä investointimäärärahaa vastaava ylitysesitys vuoden 2017 talousarvioon pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristönsuojeluosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ympäristölautakunnan lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12434, Patterimäen Raide-Jokeri pdf html

 

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Stranius Leo + Pyhälahti Timo
Muutetaan lausunto (2. kpl) muotoon:
Raide-Jokeri kulkee Patterimäen länsipuolella osittain luonnonsuojeluohjelman alueella. Ympäristölautakunnan mielestä olisi tärkeää vielä selvittää mahdollisuuksia, joilla perustettavalle luonnonsuojelualueelle tulisi Raide-Jokerista mahdollisimman vähän haittoja.

Päätös

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 kartta, päivätty 29.11.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 selostus, päivätty 29.11.2016

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Lausunto kaupunginhallitukselle ja ESAVI:lle TeliaSonera Finland Oyj:n palvelinkeskuksen ympäristölupahakemuksesta pdf html

 

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Pyhälahti Timo
Lisätään kappaleiden 6 ja t väliin uusi kappale koskien hakijan sijasta Helsingin kaupunkiin kohdistuvia parannus- ja kehitystarpeita:
"Jatkossa on kaupungin eri organisaatioiden puolesta selvästi tarpeen selvittää, miten kaupungin kaukolämpö- ja kaukokylmäverkon kykyä vastaanottaa ja hyödyntää tietokonekonekeskusten hukkalämpöä lämpiminä vuodenaikoina on mahdollista parantaa."

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVI, lausuntopyyntö ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselle 9.12.2016

2

Hakemus

3

Suunnitelma

4

Hakemuksen liite 5-8

 

4

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös Jätkäsaaren vanhan kaatopaikan kunnostamisesta ja jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa sekä toiminnan aloittamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVI:n päätös 4.1.2017 nro 8/2017/1, Jätkäsaaren vanha kaatopaikan kunnostaminen

2

Kuulutus 4.1.-3.2.2017, Jätkäsaaren vanhan kaatopaikan kunnostaminen

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Rudus Oy:n ympäristölupa-asiassa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kuulutus 30.12.16 - 30.1.2017

2

Vaasan hallinto-oikeus, päätös 28.12.2016

 

6

Ympäristölautakunnan lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Kulosaaren metrosillan korjaamisesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVI:n lausuntopyyntö ympäristönsuojeluviranomaiselle, 4.1.2017, Kulosaaren metrosillan korjaaminen ja valmistelulupa

2

HKL:n vesilupahakemus ja hakemuksen täydennys, Kulosaaren metrosillan korjaaminen sekä valmistelulupa

 

7

Aluehallintoviraston päätös sillan rakentamisesta Nihdistä Korkeasaareen ja Korkeasaaresta Laajasaloon pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVI:n päätös 3.1.2017 ympäristölupahakemuksesta, Kruunusillat, Nihti-Kruunuvuorenranta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Aluehallintoviraston päätös uhkasakon täytäntöönpanosta sekä uuden määräajan ja uhkasakon määräämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätös 10.1.2017 nro 15-2017-2

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan lausunto Hämeen ELY-keskukselle Päijänteen ympäriajoa koskevasta Helsingin Moottorikerho ry:n meluilmoituksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Lausuntopyyntö

2

Meluilmoitus

3

Täydennyspyyntö 5.1.2017

4

Täydennys 10.1.2017

 

Ympäristöterveysosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Elintarviketurvallisuusosasto

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Puheenjohtaja

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristöjohtaja

4

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 24.01.2017

Jussi Karmala, tiedottaja

puhelin +358 9 310 32024

jussi.karmala@hel.fi