Helsingin kaupunki

 

 

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

 

 

Päätöstiedote nro 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 22.8.2013 klo 16.00

Kokouspaikka: Toinen linja 7 4. krs.

Toimitusjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tamminen (varalla Kokkila), Lehtinen (varalla Simonen).

 

2

Automaattimetron tilannekatsaus pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan äänestyksen jälkeen

Käsittely

- Vastaehdotus, lisäys ehdotukseen:
Vepsä Sinikka + Lehtinen Ari
TJ/ asia 2 automaattimetro
Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen kriittisellä polulla. Kesän 2012 etenemissopimuksessa sovittuun aikatauluun Siemens ilmoitti joulukuussa 2012 merkittävän poikkeaman, kun kolmen ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön automatisoinnin valmistuminen siirtyi kuudella (6) kuukaudella joulukuusta 2012 kesäkuuhun 2013. Siemens saavutti tämänkin aikataulutavoitteen vain osittain. Metron etenemissopimuksesta aikataulu on myöhässä (7) kuukautta. Eilen suoritetussa (21.8.2013)koeajossa liikenteen mukana junat jouduttiin ottamaan pois teknisen vian takia.
Aiemmin Liikennelaitos- liikelaitoksen johtokunta on päättänyt yksimielisesti kokouksessaan 8.8.2013,että HKL:llä ei anna yhtään junaa Siemensille ennen kuin sille annetut kolme M-100 junaa on koeajettu ja testattu metroliikenteessä muun liikenteen mukana.

Vastaehdotus hylättiin äänestyksen jälkeen:


1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Vepsä Sinikka
JAA: 4, EI: 4, Tyhjiä: 1, Poissa: 0
JAA: Kivekäs Otso, Kokkila Kimmo, Oka Sakari, Tamminen Lilja
EI: Kälviä Kari, Lehtinen Ari, Syrjälä Marjaana, Vepsä Sinikka
Tyhjiä: Simonen Riina

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Liikennelaitos -liikelaitoksen hallintomalliselvitys 2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013.pdf

2

HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013.pdf

3

HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

4

HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

 

5

Liikennelaitoksen (HKL) talousarvioehdotus v. 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014-2016 pdf html

 

Päätös
Muutetun ehdotuksen mukaan

Käsittely

- Johtokunta päätti lisätä päätökseen Otso Kivekkään ehdotuksesta lauseen:

HKL:n Johtokunta pitää tärkeänä, että Kruunuvuoren sillan kustannnusjako sovitaan, jotta silta saadaan näkyviin HKL:n investointisuunnitelmassa

Liitteet

1

HKL Talousarvio- taloussuunnitelmaesitys 2014-2016_22.8.2013

2

HKL perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan 2014-2016_22.8.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014 - 2016 pdf html

 

Päätös
Muutetun ehdotuksen mukaan

Käsittely
Johtokunta päätti Lehtisen ehdotuksesta poistaa ehdotuksesta kokonaan kappeleen "Lippujen hinnat". Lisäksi raitioliikenteen luotettavuustavoitteeseen liittyvään kohtaan päätettiin lisätä lause: "Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös muiden osapuolien aiheuttamien liikennehäiriöiden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä."

Liitteet

1

Liite 1 Lausuntopyyntö

2

Liite 2 HSL alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016

3

Liite 3 kutsuplus

4

Liite 4 Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma

5

Liite 4 Korso-Koivukylä-alueen linjastosuunnitelma 2014-2021

6

Liite 4 Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma

7

Liite 4 Tikkurila-Halunila -alueen linjastosuunnitelma

8

Liite 4 Vantaan joukkoliikennelinjasto

9

Liite 5 TTS 2014-2016

 

Hallinto- ja talousyksikkö/HKL

1

Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

1013HKLjk_Päätösten seuranta.pdf

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

 

 

3

Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille ottamat asiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 22.08.2013

Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö

puhelin 310 35104

elina.maunuksela@hel.fi